Kelis kartus teko girdėti plektų, kad konservatorių partija yra buvusių kagėbistų prieglauda. Žinoma, kalbos kalbomis, pirma reikėtų tam patvirtinančių faktų. Pastaruoju metu pradėjau tokių rasti.

1. Dar 2012 metais „Delfi“ rašė, kad buvęs KGB vyr. leitenantas Romas Kalvaitis nuo konservatorių partijos kandidatavo į Radviliškio tarybą ir buvo išrinktas. Tačiau išrinktas į tarybą šių pareigų atsisakė ir liko Baisiogalos seniūno kėdėje.  

2. Konservatoriai ryžtingai pasisako už tai, kad buvę kagėbistai nebūtų išviešinti.

3. V.Landsbergis tvirtai stojo prieš konservatorių L.Kasčiūno ir A.Ažubalio siūlymą paskelbti Lietuvos komunistų partiją nusikaltėliška organizacija. Pasak jo, tokios organizacijos net nebuvę – tai tik planas prezidentei pakenkti. Savo partijos kolegas netgi apkaltino veikiančius KGB metodais.

4. Knygoje „Dinastija. Landsbergių išgyvenimo istorija“ R.Janutienė pateikia nemažai prielaidų, kad V.Landsbergis savo laiku turėjo būti KGB agentas: jis dažnai važinėjo į užsienį, įskaitant ir kapitalistinį, reprezentavo ten sovietinės Lietuvos kultūrinius pasiekimus. Tuo metu tokį darbą galėjo gauti tik aktyvūs KGB bendradarbiai.

5. Yra liudijimas, kad Mokslų taryboje kagėbiste dirbusi D.Grybauskaitė organizavo V.Landsbergio keliones į užsienį. Kaip rašo R.Janutienė knygoje „Raudonoji Dalia“, D.Grybauskaitė kuravo kas iš mokslininkų gali išvykti į užsienį. Tai paaiškina šių veikėjų suartėjimą ir dabartines D.Grybauskaitės simpatijas konservatoriams.

Tačiau visa tai tebus įvadas į svarbiausia: sugretinkime sovietinės propagandos ir konservatorių retorikos stilių. Net negyvenę Sovietų Sąjungoje žino, kad sovietinė propaganda pasaulį piešė tik dviem spalvomis: gerieji ir blogieji. Savi, gerieji, atstovauja šviesias jėgas, kurioms visa kaip pagalius į ratus kaišioję blogio jėgos – kapitalistiniai imperialistai, šnipai ar šiaip liaudies priešai. Sovietinėje propagandoje visi, kurie ne su mumis, yra prieš mus.O tie, kurie iš tiesų prieš juos, yra be saiko demonizuojami.

Tai, ką konservatoriai vadina „Kremliaus agentais“, sovietų propagandistams būtų „vražeskije sily“ (priešiškos jėgos). Sovietų Sąjunga liaupsino progresyvius komunizmo kūrėjus, o štai konservatoriai vieninteliai atstovauja progresyvią lietuvybę. Tik jie myli ir saugo Lietuvą – visi kiti tik ir taikosi ją sužlugdyti.

Nesu pirmasis pastebėjęs, kad konservatorių retorika kagėbistinė. R.Karbauskis „Feisbuke“ rašė: „šmeižtas, faktų nutylėjimas, menamos ir fasadinės tikrovės kūrimas yra KGB‘istiniai metodai, kuriuos naudoja konservatoriai, slėpdami savo tikruosius darbus ir tikslus nuo visuomenės.“

Kita Karbauskio citata: „Šiandien konservatoriams, ypač dažnai nesivaldančiai R. Juknevičienei, A. Kubiliui, G. Landsbergiui, turiu pasiūlymą. Jūs mane nuolat vadinate „Kremliaus projektu“, „Rusijos agentu“, mano vadovaujamą Seimo frakciją apibūdinate kaip „fašistinę“, „KGB‘istinę“ ir pan. Gal būtų visiems paprasčiau, jeigu jūs pateiktumėte kokius nors įrodymus, kurie pagrįstų tokius jūsų teiginius? Beje, prieš keletą metų A. Kubilius teisme aiškiai pripažino, jog jokių duomenų, patvirtinančių mano neva esamą „prorusiškumą“, jis neturi.... Tad konservatoriai ir toliau plačiai naudoja dar vieną KGB‘istinį metodą – nebaudžiamą šmeižtą.“

Galiausiai, galiu netgi įrodyti, jog patys konservatoriai daugiau ar mažiau supranta, jog naudoja ne visai tyrus politinės kovos metodus. Šiomis dienomis (2018 m. rugsėjo pabaiga) prasidėjo susistumdymai konservatorių gretose. Pateiktoje nuorodoje pasakojama, kad V. Ušackas pasišiaušė prieš Ž.Povilionį dėl to, kad pastarasis jį išvadino Kremliaus agentu. Jis netgi kreipėsi į partijos pirmininką G.Landsbergį, „kad būtų nutraukta ši toleruojamo šmeižto ir purvo drabstymo kampanija“. Iš tolesnių V.Ušacko komentarų matome, kad jis neblogai orientuojasi kaip atrodo propagandiniai KGB metodai: „Aš dabar nekomentuosiu Kremliaus metodikos, kuria naudojasi Ž. Pavilionis varydamas šmeižtą – paimdamas kelis faktus tikrus, ir paskui klijuodamas prasimanymus ir šmeižtą. Nebūkime Kremliaus smegenų plovikais. Nenoriu komentuoti tų dalykų, nes tai, ką jis daro, yra negarbinga, nepadoru ir primena senus KGB metodus“.

V.Ušackas žino, kad tokie dalykai nėra epizodinis reiškinys konservatorių partijoje: „Ši organizuota šmeižto banga tęsiasi jau daugiau nei pusę metų ir, nepaisant partijos narių pasipiktinimo, partijos vadovybė iki šiol nesiėmė sprendimų, kad ji būtų nutraukta. Akivaizdu, kad TS-LKD Priežiūros komiteto pagrūmojimas pirštu neturi jokio poveikio Ž. Pavilionio elgesiui, o visa šių svarstymų eiga primena gerai surežisuotą spektaklį“, – piktinosi kandidatas į prezidentus.

Taigi gerbiamas Ušackas labai susijaudino, kai pilstomi dergalai konservatorių partijos viduje, tiksliau pasakius – kai srutos plačia srove patekėjo jo pusėn. Tik kur buvo šis politikos galiūnas, kai visi iš eilės partijos šulai vieningai drabstė dergalus savo politinių oponentų iš kitų partijų atžvilgiu? Tuomet jam viskas tiko ir patiko. Taigi čia bus kaip iš gerai žinomo Martino Niermollerio ketureilio „Pirma jie atėjo...“:

Pirma jie atėjo socialistų – aš tylėjau, nes nesu socialistas.

Tada atėjo profsąjungų vadovų – tylėjau, nes aš juk ne profsąjungos narys.

Dar po to atėjo žydų – tylėjau, nes aš juk ne žydas.

Galiausiai atėjo manęs – ir nebuvo kas mane užsistotų.

Galiausiai, kad jau rašau straipsnį apie konservatorius, leiskite paprognozuoti kaip jiems baigsis ateinantys rinkimai. Šiandien jie džiaugiasi gana nemažu populiarumu, tačiau jūs jau žinote, kad sodomizmu užsikrėtę politikai yra be tam tikro laiko politiniai lavonai. Niekam, nepaisant to, ar jiems pavyks prastumti šeimą žlugdančias iniciatyvas, nepavyksta išvengti šios lemties.

Konservatoriams gresia du dalykai: skilimas partijos viduje dėl tarpusavio rietenų, kurias gali sukelti demonstratyvi lyderio panieka konservatyvioms vertybėms. Tokiu būdu perteklinis G.Palucko politkorektiškumas įstūmė į katastrofą socialdemokratų partiją. Antra grėsmė:  manau, kad R.Karbauskis iki rinkimų prieš konservatorius išsitrauks kažką panašaus į „MG Baltic“ politinės korupcijos skandalą, kuris paskandino Liberalų sąjūdį. Po kelių metų valdžioje konservatoriai, žinoma, paliko nemažai korupcijos galų - technikos reikalas juos užčiuopti ir iškelti į paviršių.

Reikia suprasti, kad globalizmas žlugo, toliau jis tik praradinės pozicijas. Nestatykite prieš konservatyviąsias jėgas, nes jus nušluos ir paliks be kelnių.