Žinutė nerandantiems laiko visuomenės reikalams

2012 gegužės 24 d.

 

Mes jau žinome, kad tarp pilietinio aktyvumo ir šalies klestėjimo yra tamprus ryšys. Kuo valstybėse aktyvesni piliečiai, tuo jų valstybės labiau klesti.

 

O dabar iš arčiau pažiūrėkime, kas nutinka, kai gyventojai susirūpinę tik savimi ir laiko visuomeniniams reikalams niekaip neatranda. Keli mėnesiai veiklos pas teisėsaugos visuomenininkus man leido susidaryti gana objektyvų vaizdą. Prisižiūrėjau pakankamai atvejų, galima visa tai apibendrinti.  

 

Schema tokia. Gyvena sau žmogelis, stengiasi nelįsti kur nereikia, jis nei baltasis, nei raudonasis. Mėgsta sau ramiai knaisiotis savo reikaliukuose, ieško laimės kepinukuose ar kitokiose poniškose laimėse. Saugo save nuo svetimo skausmo, vos tik išgirsta apie kitam ištikusią bėdą užsibarikaduoja nuvalkiotais  pasiteisinimais: tai ne mano reikalas, vis tiek nieko negalėčiau padaryti, šioje visuomenėje kiekvienas už save, visų pirma turiu pasirūpinti savo šeima, t.t.

 

Gyvena taip sau žmogelis, kuria sau minimalią materialinę laimę ir laukia kol ateis geresni laikai: kažkas patvarkys nelemtą valdžią, kada pagaliau pasitrauks ta šlykšti krizė (krizė tarsi pabaisa, kuri praryja jai skirtas aukas ir grįžta į savo olą). Kadangi šis žmogelis nuolatos jaučia nerimą dėl ateities, ieško kaip prasiblaškyti. Jo laimė – pakaifavimai: skaniau pasimaitinti, gardžiau išgerti, toliau išvykti, ramiau pabūti, atsiradus progai apsivaiginti. Visa, ką spontaniškai darome, kai apima nusivylimas. Šio asmens „džiaugsmai“ skirti jo nevilčiai aptarnauti. 

 

Taip stumia savo dieneles šis žmogelis tarp nerimo ir prasiblaškymų, belaukdamas, kol nerimas kažkaip teiksis jį palikti. Tada ateina tylos prieš audrą laikotarpis. Visas gyvenimas laikinai kažkaip atsitvarko, žmogelis jau viliasi, kad jo lūkesčiai išsipildė ir baubai pagaliau jį paliko.

 

Tada ir prasideda. Į jo gyvenimą netikėtai pasibeldžia Ponas Procesas. Šis žmogus pradeda užkliūti kokiam tai piktybiniam kaimynui, viršininkui ar šiaip nuožmuoliui. Prasideda teismo procesai dėl negrąžinamos žemės, ligos, drąskančios skyrybos, vaikai pradeda įnikti į narkotikus, žmogelis pradedamas stumti iš savo namų, nužudomas artimasis ar dar kas nors panašaus.

 

Prasideda nelemtas Procesas, kurį geriausiai yra aprašęs Francas Kafka to paties pavadinimo romane. Tyliai sau gyvenęs ir niekieno stengęsis nekliudyti „gerasis“ žmogėnas pradedamas tampyti po teismus, kaltinamas neaišku kuo, teisiamas neaišku kaip, kol galiausiai yra nuteisiamas neaišku už ką ir pribaigiamas visai ne pagal nuosprendį.

 

Štai tipinis pavyzdys: Kaip susidorojo su žmogum

 

Tai tikroji nežmogiškumo, atsisakymo jausti artimo skausmą, jam padėti, atlikti savo pilietines pareigas pasekmė. Jei pamesi savo vertybes dėl trumpalaikės naudos, neteksi ir vertybių, ir trumpalaikės naudos, kurią tikėjaisi įgyti. Iš šio žmogaus idealų bus išsityčiota, jis bus suniekintas ir galiausiai pribaigtas kaip koks patvorio šuva.

 

Šis procesas gali nutikti tiek atskiram žmogui, tiek visiems kartu. Tokia masinė nelaimė, pavyzdžiui, tampa bolševikinė okupacija ir stalininis teroras. Arba į valdžią sulenda, lytiniai iškrypėliai, kurie slysta į vis baisesnius nusikaltimus žmogiškumui. Gyvenimas tampa nepakenčiamas, nėra kur pasislėpti nuo baisumų.

 

 

 

Vilniaus valdžia pasidavė: pagaliau suderino piliečių eitynes „Už laisvę ir tiesą“

Šiandien, gegužės 23 d. 11 val., su Vilniaus miesto savivaldybe buvo suderintas pilietinių eitynių ir sueigos rengimas. Valdžios smurtu ir melu pasipiktinę piliečiai šį šeštadienį, gegužės 26 dieną, 13 valandą, renkasi Vilniuje prie seimo Nepriklausomybės aikštėje. Iš čia rengiamos pilietinės eitynės Gedimino prospektu iki S. Daukanto aikštės, prie prezidentūros, kur vyks piliečių sueiga „Už laisvę ir tiesą, prieš melą ir smurtą“.

Eitynėse ir sueigoje bus ginama konstitucinė Lietuvos Respublikos santvarka, piliečių teisės ir laisvės, pasisakoma prieš grupuočių savivalę, demokratijos griovimą ir valstybės užvaldymą.

Grupės „Už teisingumą“ narys, Seimo narys Naglis Puteikis

Tel.: 8 607 83336, el.p.: naglis.puteikis@lrs.lt