Vyksta keisti dalykai...

2012 rugsėjo 26 d.

 

Politinėje padangėje vyksta keisti dalykai. Vakar minėjau apie tai, kaip I.Degutienė neurotiškai reaguoja į N.Venckienės konkurenciją. Šiandien pasirodė šios istorijos tęsinys.

 

I.Degutienė kartu su A.Lydeka padavė skundą VRK dėl to, kad minėtame bute pastaruoju metu prisiregistravo papildomai 300 žmonių. Šie abu seimūnai tai sieja tik su N.Venckienės pastangomis.

 

Štai koks kyla klausimas: jei Vilniuje, kaip teigia oficialiosios apklausos, DK palaikymas iš tiesų siekia vos 1 proc., tai kodėl I.Degutienė tiek jaudinasi dėl to, kad N.Venckienė ten priregistravo kokius tai 300 žmonių? Ir ne ji viena dėl to jaudinasi, bet su kolega A.Lydeka. Tai ar jie neturi kuo užsiimti rinkimų kampanijos metu, kad kreipia dėmesį į tokią neva dėmesio nevertą konkurentę? Ar visgi ji žino, kad oficialų apklausų rezultatai smarkiai prasilenkia su tiesa? Tada nerimauti iš tiesų yra ko.  

 

Antra, papildomas registravimasis tame bute gali būti paaiškintas visai paprastai – prasidėjo mokslo metai. Studentai atvyksta į Vilnių, išsinuomoja butą ir registruojasi tame bute.

Taigi valdžiažmogių nervai išties pairę.

 

*********************************************

 

Tikriausiai jau girdėjote naujieną, kad nušalintas STT direktoriaus pavaduotojas V.Giržadas teismo sprendimu grąžinamas į pareigas. Sakyčiau, valdžianusikaltėlių galia pradeda aižėti. Taip toliau. Nenurimkime tol, kol valdžianusikaltėliai neatsidurs teisiamųjų suole.

 

*********************************************

 

O pabaigai noriu pasiūlyti išties įdomią nuorodą. Žinia, mūsų prezidentės biografiją gaubia tam tikros paslaptys. Menkai nutuokiame, iš kur ji atėjo, koks jos asmeninis gyvenimas, kur ji buvo per kovą už nepriklausomybę. Šis straipsnis daug ką sustato į vietas. Pateikiu nuorodą į originalą anglų kalba, žemiau rasite šio straipsnio vertimą į lietuvių kalbą:

http://human-rights-lithuania.org/wordpress/?p=183

 

Čia šis straipsnis lietuviškai:

Ar Lietuvos valstybę atstovaujantis asmuo yra KGB/FSB agentas?

2010 rugpjūčio 18 d.

Šaltinis: HRL

 

Faktai apie Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę ir kaip juos vertina informuota aplinka

Dalia Grybauskaitė, rusų tėvų duktė (Polikarp Vladimirovič Gribowskij ir Vitalija Korsakova-Gribowska) padarė stulbinamą karjerą neteisėto okupacinio režimo, prieštaraujančio tarptautinei teisei, komunistinėje – sovietinėje hierarchijoje. Manoma, kad artėjant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimui patyrę KGB dokumentų klastotojai sulietuvino jos tėvo vardą į „Polikarpas, Vlado sūnus“, o pavardę – į „Grybauskas“.  Šie nenustatyti KGB veikėjai netgi sukūrė „legendą“, kad jos tėvas buvo tik nepasiturintis taksi vairuotojas, o motina – valytoja. Tėvai suvaidino lemiamą įtaką parūpindami jai užnugarį (manoma, kad jos tėvas – jau minimas sulietuvintu „Grybausko“ vardu KGB pareigybių registre, buvo KGB kadrų skyriaus vadovas. O šis skyrius turėjo ypatingą įtaką ir visuomet lemiamą balsą KGB sprendimams. Šis pareigūnas su žmona ir dukra gyveno prabangiame name, skirtame Vilniaus komunistų partijos elitui). D.Grybauskaitė, būdama ypatingai jauno amžiaus – tik devyniolikos - buvo paskirta Vilniaus Valstybinio filharmonijos orkestro personalo vedėja 1975 – 1976 m.

Nuo 1976 iki 1983 metų D.Grybauskaitė buvo marksizmo – leninizmo politinės ekonomikos studente, tačiau ne, kaip to buvo galima tikėtis, lietuviškame Vilniaus, bet ypatingai sovietizuotame Leningrado universitete.

Šiuo periodu jos biografijoje atsiranda keistas pokrypis (manoma, kad tai kita „legenda“, kurią sukūrė atitinkami KGB specialistai), kad ji dirbo paprastame kailių apdirbimo fabrike „Rot Front“ (Raudonasis frontas). Šis, anot informacijos, kurią nutekino Vokietijos federacinės informacijos tarnybos narys (Bundesnachrichtendienst), iš tiesų buvo KGB priedangos įmonė partijos aukštiesiems kadrams rengti. Būsimųjų specialiųjų kadrų parengimas griežtai įslaptintose specialiose kursuose, be kita ko, apėmė ir karatė juodojo diržo įgijimą, o tai buvo griežtai draudžiama įprastiems piliečiams. Grybauskaitė baigė mokslą 1983 metais SSRS komunistų partijos „Ždanovo universitete“ (beje, įtakinga bolševikų figūra Ždanovas buvo Leningrado partijos vadovas per 1937 – 1938 m. „didįjį valymą“. Jam priskiriamas ir Stalino konkurento Kirovo nužudymo organizavimas, taigi posakis „Nomen est Omen“ (Vardas – pranašiškas ženklas) labai tinkamas komunistų partijos instituto, pasivadinusio „universitetu“, vardo parinkimo atveju. Anot vieno FSB informatoriaus, Grybauskaitė, kol mokėsi anksčiau paminėtoje KGB priedangos įmonėje, pakilo netgi iki KGB majoro laipsnio.

Jos bendramokslis partijos universitete, su kuriuo ji daug bendravo, buvo Vladimiras Putinas - taip pat rengtas kaip kandidatas į KGB karininkus. 1983 metais – tarsi per stebuklą - Gribowska-Grybauskaitė buvo paskirta neteisėto režimo partijos sekretore Mokslų akademijoje Vilniuje. Tai viena aukščiausių pareigybių, į kurias buvo skiriami tik visiškai ištikimi partijos linijai bendradarbiai. Tuo pačiu metu (t.y. nuo 1983 iki 1990 m.) Grybauskaitė buvo marksizmo – leninizmo ekonomijos dėstytoja Vilniaus komunistų partijos aukštojoje partinėje mokykloje ir buvo labai aktyvi komunistų partijos narė nuo 1977m. Netgi 1990m., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, tarp Maskvai ištikimų komunistų kolaborantų ji priklausė aršiausių nepriklausomybės priešininkų frakcijai. 1988 m. trumpą laiką Grybauskaitė viešėjo komunistiniame Maskvos Lomonosovo vardo universitete, kur jai buvo suteiktas marksizmo –leninizmo ekonomijos mokslų daktaro laipsnis.

Vadovėlinė sovietinio komunisto, turinčio aukštas pareigas einančio KGB viršininko užnugarį, karjera.

Padirbusi labai keliose įtakingose pareigybėse buvusio komunistų partijos centrinio komiteto sekretoriaus Brazausko vyriausybėje, Grybauskaitė buvo paskirta Europos Sąjungos komisare. Tik neseniai išlindo į šviesą, kad ji ten buvo paskirta tik dėl ankstesnio Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus-Adamkavičiaus ultimatumo (Adamkus, anot gandų, buvo KGB įtakos agentas, ir turėjo slapyvardį „Fermeris“. Jei tai tiesa, jis elgėsi kaip ir turėjo elgtis, suteikdamas aukščiausias Lietuvos pareigybes geriausiems KGB pareigūnams ir vetuodamas buvusių NKVD ir KGB nusikaltėlių liustraciją).

Beprecedentės propagandinės kampanijos žiniasklaidoje, kurią valdo daugiausia įtakingi Rusijos oligarchai, tokie kaip Gazprom, kampanijos metu visuomenei buvo įpiršta, kad iš visų kandidatų tik Grybauskaitė yra vienintelė galima Lietuvos prezidentė. Buvo nutylėta apie jos bolševikinę praeitį, kur ji buvo prisiekusi komunistė ir neteisėto režimo aukšto rango kolaborantė. Reikia pažymėti, kad netgi valstybinė televizija klauso ankstesnio centro komiteto narių ir kitų aukštas pareigas anksčiau užėmusių partijos draugų nurodymų. Jie visą laiką veikia užkulisiuose. Ką jau bekalbėti apie konstitucijos normą, kad rusų tėvų vaikai negali tapti Lietuvos prezidentu.

Tokį Dalios Gribowskos- Grybauskaitės veidą mato žmonės, gebantys pažvelgti toliau Potiomkino kaimų fasadų.

 

 

Antraip jie sugrįš, nes nenubausti recidyvistai neišvengiamai grįžta prie senų darbų.