Visuomenininkų pamokos V. Būkite įtaigūs

2012 sausio 16d.

 

Pažiūrėsime, ką galime padaryti, kad mūsų organizacija būtų įtaigi visuomenės akyse.

 

Mes valstybėje turime tokią padėtį, kad jūs kaip visuomenininkas turite tik dvi alternatyvas: arba aptarnaujate, arba jūs esate aršus kovotojas prieš valdžios interesus. Visa kita, mano kaip įvairių visuomeninių organizacijų konsultanto įsitikinimu, yra negyvybingi pasirinkimai. Daugybė organizacijų mėgino su valdžiažmogiais tartis geruoju, tačiau visa joms šnipštą davė. Valdžiažmogiai mielai imituoja bendradarbiavimą, tačiau iš tiesų viską susuka kaip jiems reikia. Maža to, dar pavaizduoja, kad tai padarė bendradarbiaudami su visuomenininkais.

 

Korida su valdžiažmogiais: šios įžangos mums reikia, kad suprastume, kaip galime tapti įtaigia NVO. Visuomenė pastebi, jos vaizduotę kaitina riebūs pasisakymai, drąsūs poelgiai prieš valdžiūnus. Sakyčiau, korida su valdžiažmogiais. Jūs būsite tuo labiau pastebėtas, kuo arčiau prie jų prieisite ir kuo išmaniau juos pašiepsite. O valdžia, iš kurios visi nevaržomai šaiposi, pasmerkta žlugti.

 

Štai geriausias visuomenininkų koridos pavyzdys. Šį paėmiau iš Ekspertai.eu žinutės praėjusių metų kovo mėn.: „Kad būtų dar konkrečiau, paimsime tik vieną pavyzdį (o jų yra apstu) ir eilinį kartą viešai banditu (nusikaltėle) pavadinsime Generalinės prokuratūros rezonansinių bylų, tačiau neturinčią reikalingo išsilavinimo prokurorę Sigutę Malinauskienę. Apie šios prokurorės vykdomas nusikalstamas veikas esame ne kartą informavę prokuratūros vadovybę. Deja, prokuratūros vadovybė, užuot užkirtusi kelią nusikaltimams, vykdomiems pačioje prokuratūroje, jokių priemonių nesiėmė, o tik dengė ir gynė šią prokurorę. T.y. Generalinės prokuratūros vadovybė pati patvirtino, kad ją tenkina šios prokurorės vykdomos nusikalstamos veikos“

 

Ir nieko ekspertams dėl šios žinutės nenutiko. Bijome, kad vos tik pradėsime šakotis valdžiažmogiai, tuojau su mumis susidoros. Na ne, viskas kaip tik priešingai. Jus sudoros jei nesipriešinsite, o jei pasipriešinsite – bailiai atsitrauks. Tokia iki šio mūsų patirtis.

 

NTAKK kampanijoje taip pat buvo nemažai koridos epizodų. Šioje srityje išskirčiau Sigitą Kriaučiūnienę, Sveikuolių sąjungos viceprezidentę, kuri ėmė nuostabius interviu seime ir kūrė puikius filmukus. Štai čia ji ima interviu iš politikų: http://www.youtube.com/watch?v=cfYCliCn1gs

 

Pradėję su valdžiūnais konfrontuoti netrukome pastebėti, kad mus pradeda pastebėti ir jau turime šiek tiek įtakos jų sprendimams. Visuomenė, žinoma taip pat mus žymiai labiau pastebi ir susidomėjusi seka įvykius.  Tad geriausias būdas būti pastebėtiems – tai drąsūs veiksmai ginant visuomenės interesą.

 

Kai kas iš visuomenininkų prisibijo, kad imdamiesi drastiškų veiksmų pasirodys rėksniais ir radikalais. Žinoma, valdžia tikriausiai taip jus ir mėgins apšaukti. Tačiau be drastiškų žingsnių priešingu atveju nieko nepasieksite. Jei valdžiūnai mėgina jus visaip išvadinti ir suniekinti, tai gera žinia. Tada kiekviena pasitaikiusia proga pabrėžkite, kaip taip jie kalba apie visuomenės atstovus, ir kad tai rodo jų gilią panieką žmonėms. Po to ištaisykite visus valdiškus epitetus pervadindami juos savaip: ne radikalas, o tas, kuris netyli piktnaudžiavimų akivaizdoje; ne patvorinis, o atgimstančio sąjūdžio veikėjas, t.t. Na, bet apie sąvokų formavimą mes jau kalbėjome pirmoje šio ciklo žinutėje.

 

Pasinaudoti valdžiažmogiu kaip svertu savo idėjoms propaguoti: pasidalinsiu savo taktika, kurią sėkingai taikiau NTAKK. Kadangi esu, kaip ir daugelis visuomenininkų, nuo žiniasklaidos atribotas autorius, radau unikalų būdą atkreipti dėmesį į savo idėjas. Paimate politiką ar valdininką, kurį išsukinėja žiniasklaida. Pavyzdžiui, šiuo metu „Delfi“ nuolatos publikuoja K.Masiulį (kaip pamenate, vieną iš alkoholio reklamos legalizavimo iniciatorių). Tada susieju K.Masiulį su tuo, ką noriu perduoti visuomenei. K.Masiulis tampa antiherojumi, o aš pateikiu alternatyvą.

 

Pavyzdžiui, K.Masiulis neseniai kažką pasisakė apie šilumos kainas. Net neskaičiau, tačiau nesvarbu. Žinutę konstruočiau taip: Štai K.Masiulis pasisakinėja prieš aukštas šilumos kainas, o jo balsavimas rodo, kad jam nieko nereiškia mūsų vaikus atiduoti alkoholio propagandistų auklėjimui. Kaip matote, nuo šilumos kainų pereiti prie man rūpimos temos nebuvo sunku. K.Masiulio paminėjimas labai prideda skaitytojų dėmesio jūsų žinutei. Beje, tai taip pat koridos su valdžiažmogiais forma.

 

Štai taip trapios valdžios pergalės prieš visuomenę tampa jiems naujų nelaimių priežastimi. Mes pradedame dėti juos į šuns dienas tam, kad atkreiptume dėmesį į mūsų idėjas. Kai žiniasklaidos turinys mums uždarytas (juk ne be jų pagalbos,ar ne?), nematau čia nieko negarbingo.  

 

Kurkite meną: Kaip sakė Leninas, „Menas turi tarnauti liaudžiai“. Na, nežinau kaip dėl liaudies, tačiau visuomenininkams tai tikrai. Jei norite greitai paveikti plačius visuomenės sluoksnius, be emocionalios vizualikos neišsiversite. Daugiau nei 1000 žodžių pasakys vykusi karikatūra, filmukas ar nuotrauka iš įvykio. Jei jūsų tema šviežia, tai vizualika darys lemiamą poveikį: žmonės žvilgterės į jūsų pateiktus vaizdus ir akimirksniu apsispręs patinka ar ne. Tada perskaitys medžiagą ir tai, ką iš pradžių pajautė, racionalizuos.

 

Šioje nuorodoje matote mano kurtą vaizdinį apipavidalinimą. Arba galite You tube paieškoti filmukų „Švyturio šalies vaikai“, kurie taip pat skirti emociniam poveikiui. Tokia vaizdinė medžiaga užkaitina visuomenę, politika tampa įdomi, įtraukia žmones, dėl ko greitai susiformuoja aršių palaikytojų būrys (tačiau tvirti bendraminčiai atsiranda per švietimą ir ugdymą, apie ką kalbėsime vėliau). Jūsų organizacija tampa įtaigi.

 

Kaip sakoma, pirmyn tiesiau, per aplinkui greičiau.  Taigi prieš išvystydami kampaniją nepagailėkite laiko ir pasiruoškite įtaigią vizualiką. Tada savo tikslo pasieksite daug greičiau ir lengviau.

 

PS Dar vienas koridėlės pavyzdys: už alkoholį balsavęs A.Šedžius, išrinktas Šiauliuose, daro tikrą šou: http://www.youtube.com/watch?v=yw6p85NWc_8