S.Tamkevičius pagerbė žydšaudžių vyriausybės vadovą

2012 liepos 24 d.

 

Neseniai viena naujienlaiškio skaitytoja paminėjo, kad arkivyskupas S.Tamkevičius asmeniškai dalyvavo ir pasakė aukštinamąją kalbą perlaidojant žydšaudžių vyriausybės vadovą J.Ambrazevičių – Brazaitį.

 

Pirmiausia -  kas man suteikia teisę taip apibūdinti šią vyriausybę? J.Ambrazevičiaus – Brazaičio vyriausybė pradėjo veikti 1941 m. birželio 23 d. Netrukus jis buvo paskirtas jos ministru pirmininku. Šioje vyriausybėje nemažai ministrų portfelių turėjo  Lietuvos aktyvistų fronto nariai, kurie paskelbė manifestą, kuriuo jie esą atšaukia žydams Vytauto Didžiojo suteiktas svetingumo teises ir ragina juos nedelsiant palikti Lietuvą.

J.Ambrazevičiaus vyriausybė vadovavo tuo metu, kai Lietuvos kaimuose nevaržomai siautėjo  žydšaudžiai. Per jos vadovavimo laikotarpį (1941 m. birželis - spalis) buvo išžudyta didžioji dauguma Lietuvoje gyvenusių žydų. Ši vyriausybė atsisakė dalyvauti organizuojant žudynes, tačiau jų nepasmerkė, nuo jų neatsiribojo, o 1941 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino antisemitinį Žydų padėties įstatymą. Lietuvos Tarptautinės komisijos Nacių ir Sovietinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvadose rašoma paprastai: „Laikinosios vyriausybės ir Lietuvių Aktyvistų Fronto antisemitinės pažiūros yra gerai dokumentuotos“.

Taigi, kol 1941 metais ši vyriausybė vadovavo ir „atstatinėjo“ nepriklausomą Lietuvą, kaimuose siautėjo žydšaudžiai ir brutaliai žudė savo kaimynus žydus. Tačiau Lietuvos katalikų bažnyčia tokią vyriausybę rėmė tada, teberemia ir dabar. Pats Kauno arkivyskupas S.Tamkevičius dalyvavo J.Ambrazevičiaus perlaidojimo ceremonijoje ir pasakė šį veikėją aukštinančią kalbą. Ji vadinasi „Pašauktas tarnauti“:

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-25-arkiv-sigitas-tamkevicius-pasauktas-tarnauti/82786

 

Ir antra susijusi tema. A.Hitleris neslėpė savo planų sunaikinti krikščionybės, išrauti ją su šaknimis kaip trukdančią atsiskleisti natūraliai žmogaus stiprybei. Visa Katalikų bažnyčia šią nuostatą puikiai žinojo, tačiau vis tiek rėmė A.Hitlerį. Kodėl?

 

(vėlesnė redakcija: Sužinojau, kad tai absoliutus krikščionių paskleistas mitas. Hitleris buvo krikščionis ir rėmė bažnyčią)

 

Nors Hitleris buvo prisiekęs pagonis, tačiau jo sukurta tvarka stebėtinai priminė viduramžių Bažnyčios įstatymus. Paskaitykite palyginimą ir įsitikinkite, kad nacistai tik atkūrė viduramžiais egzistavusią Bažnyčios politiką žydų atžvilgiu: http://teachnet.eu/pmontgomery/files/2010/06/The-table-below-clearly-demonstrates-that-there-had-been-a-long-history-of-Christian-anti.pdf

 

Lietuvoje vyskupai atvirai rėmė nacius, kurie savo planus naikinti krikščionybę karo metui buvo pristabdę. Tiesa, daugiausia žydų gelbėtojų taip pat buvo kunigų tarpe, tačiau apskritai LKB kaip institucija tikrai nebuvo žydų gelbėtojai. Po to sekusios nesibaigiančios nelaimės lietuvių tautai buvo ne kas kita kaip D-vo bausmė už lietuvių elgesį su žydais. Kaip rašoma pranašo Zecharijo 2:8, „Nes kas jus (žydus – AG) užgaus, tas tarsi draskytų Jo akies obuolį“.