St. Stulpino įžvalgos

2012 vasario 13d.

 

Vasario 1 dieną dalyvavau piliečių iniciatyvinės grupės „Už demokratinę teisėsaugą“ organizuotoje spaudos konferencijoje. Šioje konferencijoje minėjau, kad visuomenei daug abejonių kelianti teisėsaugos veikla privalo būti visuomenės akylai stebima. Todėl piliečiai buriasi į grupę, kuri užsiims teisėsaugos visuomenine priežiūra. Taip pat minėjau, kad teisėsaugos srityje susiduriame su lemtingu prieštaravimu: teisėsaugos struktūrose, kaip ir apskritai valdžioje yra įsigalėjęs represinis mąstymas. Nors įstatymai demokratiški, tačiau mūsų „teisėsauginininkai“ tvarkosi pagal sovietinio „teisingumo“ modelį, kuris primeta visuomenei valdančiųjų interesus ir represuoja su tuo nesutinkančius. Užvis blogiausia, kad visuomenei taip pat būdingas represinis mąstymas. Tiksliau pasakius, jie noriai leidžiasi represuojami ir jiems visai neateina į galvą elgtis kaip vakariečiams, tai yra, reikalauti jiems pagal įstatymus priklausančių teisių.

 

Tokia buvo mano pasisakymo toje spaudos konferencijoje esmė. O dabar prašau žvilgterėkite, kaip visa tai nušvietė „Lietuvos rytas“. Net šio laikraščio skaitytojai savo komentarais parodė, kad šmeižikai gerokai perlenkė lazdą.

 

Neseniai susipažinau su buvusiu Klaipėdos miesto apylinkės vyr. prokuroru St. Stulpinu. Šį seną organų vilką kolegos dėl man nežinomų priežasčių pamėgino represuoti. Jam prikabino bylelę smulkią bylelę. Detalių tiksliai nežinau, jos ir nėra svarbios, tačiau esmė ta, kad taip teisėsaugininkai prisidarė sau iki šiol neregėtų bėdų. Anksčiau ištikimai teisėsaugos klanui tarnavęs klano veteranas perėjo į visuomenininkų pusę ir dabar mus ypač naudingai konsultuoja.

 

Tuo tarpu, kai pilnu tempu dirba šmeižto aparatas, kai siekiantieji sąžiningo teismo pedofilijos byloje vadinami valstybės niokotojų minia, St. Stulpinas su teisininkui būdingu tikslumu, su įstatymų punktais ir paragrafais, surašė kokius įstatymus šiuo atveju ir kitose bylose pažeidinėja gen. prokuroras D.Valys (prašau pasižiūrėti, prisegiau). Šiuo metu grupė įžymių visuomenės veikėjų pasiprašė vizito pas gen. prokurorą, kurio metu mėgins jį paklausinėti, ar jis netekina pradėti vykdyti jam pagal įstatymus priklausančių pareigų. Jei neketina, patys suprantate, bus viešai reikalaujama atsistatydinti.

 

Tad po bendravimo su St.Stulpinu galiu pateikti paprastą vaizdelį kas vyksta mūsų teisėsaugos sistemoje: ten sąmoningai dangstomi nusikaltimai, o jei kas iš visuomenės mėgina į tai kištis, tuos kaipmat apšaukia nusikaltėliais ar bent jau, kaip ir mane, kokiais tai psichiškai nesveikais.

 

St. Stulpinui stojus į visuomenės pusę, jo atsivertimas tapo lemiamu posūkiu ir, manyčiau,  pralaimėjimo pradžia teisėsaugininkų klanui. Dabar išeina taip, kad visuomenininkus išvadinus patvoriniais, gaidiniais ir visokiais valstybės griovėjais, teisėsaugos klanas yra priverstas bejėgiškai stebėti, kaip visuomenė skaito apie tai, kad jie sistemingai nevykdo įstatymų.

 

St. Stulpinas man papasakojo, kaip valdžioje atsiranda visokie pedofilai. Pasirodo, visai neatsitiktinai. Jei koks nors valdininkėlis turi tokių polinkių, Valstybės saugumo departamentas stengsis jį „pakabinti“ – suruošti operaciją, kurios metu būtų surinkti įkalčiai. Tada vargšelis pasikviečiamas į saugumą ir jam pateikiama pasirinkti – arba su mumis bendradarbiauji, arba mes visa tai atiduodame į prokuratūrą ir į spaudą.

 

Taip valdžios vyrai mėgsta užsitikrinti savo pavaldinių ištikimybę. Todėl karjerą pas mus daro tas, prieš kurį jo viršininkas turi riebaus kompromato. Štai kodėl Lietuvoje tiek nedaug gabių ir protingų vadovų valdiškose institucijose.

 

Kodėl VSD taip gina pedofilus? Šie yra ne tik VSD agentai, bet ir turi ką papasakoti apie savo šeimininką. Valstybės saugumo departamentui visai nereikia, kad pedofilai susilauktų sąžiningo teismo. Tame teisme šie kaltinamieji, kad suminkštintų sau bausmę, gali pradėti atvirauti. Todėl ir miršta neaiškiomis aplinkybėmis vienas po kito pedofilijos bylos „herojai“. Galų gale, kaip prieš mirtį pasakė V.Pociūnas, „VSD sieja žydrumas ir KGB-izmas. Žr. „Sąmokslo teorija“ 40.21.

 

Sutinku su Audriaus Nako iš ekspertai.eu išsakytomis išvadomis, kad pedofilų klaną mes jau beveik pričiupome. Tetrūksta dar šiek tiek. Televizijos laidoje „Sąmokslo teorija“ V.Vasiliauskas minėjo pedofilų klano narių vardų inicialus. Šiuos inicialus galite sužinoti peržiūrėję laidos įrašą . Inicialai pradedami vardinti nuo 42.10.

 

V.Vasiliauskas mini du politikus, abiejų inicialai prasideda A.S. Pasitikrinau. Yra du seimo nariai, atitinkantys šiuos inicialus – Aleksandr Sacharuk ir Algimantas Salamakinas.

 

Dar viena St. Stulpino įžvalga. Prieš savaitę jis paaiškino, kodėl pedofilų klanui taip svarbu panaikinti N.Venckienei mergaitės globėjos teises. Jei N.Venckienė netenka globėjos teisių, jei vaikas perduodamas L.Stankūnaitei (kuriai įtarimai dėl pedofilijos neteisėtai nepareikšti, žr prisegtą failą), tuomet L.Stankūnaitė tampa mergaitės atstove pedofilijos byloje.

 

Šiandien ši byla pradėta nagrinėti Vilniaus 2-jame apylinkės teisme. Ką tik gavau informacijos, kad L.Stankūnaitė prašė ją pripažinti ją ieškove.

 

PS Po viso šito noriu štai ką pasakyti – klanui atėjo liūdnos dienos. Pastaruoju metu viskame kame, ką jis bedarytų, rezultatas jiems gaunasi priešingas pageidaujamam. Prasidėjo atviras represinės teisėtvarkos sistemos žlugimas. Šia proga jaučiu pareigą priminti, kad geresni laikai ateis tik tuo atveju, jei nusikaltėliai susilauks teisingumo, jei jų režimas bus deramai pasmerktas. Jei pratingėsime ir leisime jiems pusiau sausiems išsisukti, po kiek laiko jie sugrįš ir priespauda prasidės iš pradžių.