Pastebėjai melą – nepraeik pro šalį

2012 gegužės 31 d.

 

4 metai teologijos studijų mane privedė prie kraupios išvados – esame blogio persmelkta visuomenė. Šioje visuomenėje įprasta būti blogam gėriui, ir geram blogiui. Trumpai pasikartosiu: šviesesnes mintis, intelektualus, teisybės sakytojus užsipuldinėja, murkdo didelis ir mažas, visuomenė jų neskuba ginti (pritaria tylomis, viešai paremti bijo). Visuomenė rodo ypatingą atsparumą, kai reikia iš savo galvos išmesti kenksmingą įsitikinimą ir pakeisti jį naudingu. Čia geriausias pavyzdys – vidinis pasipriešinimas tapti pilietiškiems.

 

Kuo tai pasireiškia? Šviesios mintys suderginėjamos komentatorių, „gerieji žmonės“ nesiima jų pastatyti į vietą. Tuo pačiu metu liaudis geriausiai perka knygas apie daktarų gaują, politinių reitingų viršūnėse pirmauja kagėbistai – Grybauskaitė ir Uspaskichas. Liaudis masiškai toleruoja nusikaltėlį valdžioje, nesiteikia pakrutinti piršto, kad jį pašalintų. Tuo pačiu metu „gerieji žmonės“ užsiima smulkiais nusikaltimėliais – kur įmanoma, duoda (ima) kyšėlaitį, nelegaliai parsisiuntinėja filmus, parkuoja automobilį ir nesusimoka, t.t. Praktiškai visi daugiau už mažiau toleruoja vagystę. Ir dar skundžiasi, kad didieji vagys (gatviniai mafijozai ar valdžiniai) juos reguliariai apvaginėja.

 

Mes dar nesame girdėję, kad ištisos tautos gali būti nusikaltėliškos. Mums yra pripūsta arabų, kad visose tautose yra ir gerų, ir blogų žmonių. Deja, yra nusikaltimus toleruojančios, ir nusikaltimų netoleruojančios visuomenės. Ta proga pateiksiu pasakojimą iš Talmudo.

 

D-vas aplankė pasaulio tautas, kad sužinotų, ar jos nenorėtų priimti jo Toros. Pirmiausia jis apsilankė pas Išmaelį, Abraomo pirmagimį (iš Išmaelio, kaip teigia biblija, yra kilę arabai –AG). - „Ar jūs priimsime mano Torą ir laikysitės jos priesakų?“ – paklausė D-vas?

-        O kas ten parašyta? – šie įtariai paklausė.

-        „Nevok“, - sako D-vas.

-        „Atleisk, drauguži – mes JAU GIMĖME būti vagimis. Tai ne mums“.

  Tada D-vas aplankė Edomo tautą, kuri kilo iš Jokūbo dvynio brolio Isavo.

-        Ar tu norėtum priimti mano Torą ir jos priesakus?

-        Kas ten parašyta?

-        „Nežudyk“.

-        Hmmm, na, tai ne mums. Mes esame apsigimę žudikai, mokame tai daryti geriau už bet kuriuos kitus pasaulyje. Tu tik palauk ir pažiūrėk, ką mes vieną dieną mes užtaisysime žydams Europoje!

D-vas apėjo visus. Visi turėjo savų pasiteisinimų. Pagaliau jis nuėjo pas Izraelio vaikus.

-        Ar jūs priimsite mano Torą ir jos priesakus?“ –paklausė jų, kai šie susirinko prie Sinajaus kalno.

Visa tauta be dvejonių atsakė vienu balsu: „Priimsime! Mes darysime ir mes girdėsime!“.

 

Šis pasakojimas mums atsiskleidžia svarbią įžvalgą. Egzistuoja ne tik atskiri žmonės, bet ir ištisos tautos, kurios save apginklavusios įtvirtintais pasiteisinimais, kodėl jie yra nedori ir kodėl turėtų tokiais likti.

 

Teisingi žmonės pradeda nuo teisingų pasirinkimų, IR TADA girdi, ką jiems sako Viešpats. Tačiau mes turime žengti pirmą žingsnį: „19Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave: padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi“. (Pakartojimo 30:19)

 

Jei darysi tai, ką tau liepia tavo sąžinė, tuomet girdėsi ką tau sako tavo Viešpats ir per tai išsigelbėsi.

 

Tačiau bijoti ar nebijoti Viešpats – kiekvieno laisvas pasirinkimas. Kaip sako karalius Saliamonas, išminties pradžia yra D-vo baimė (Patarlės 9:10). Žmonės, kurie apsistato save įvairiausiais pasiteisinimais ir nedaro to, ką jiems liepia sąžinė, renkasi mirtį.

 

Esi geras žmogus tik tokiu atveju, kai aiškiai parodai nepakantumą neteisybei. Judaizmas moko mylėti kiekvieną žmogų, tačiau intensyviai nekęsti jame įsitvirtinusio blogio. Geras žmogus drąsiai stoja į kovą su neteisybe, melą aiškiai pavadina melu, o nusikaltėlį – nusikaltėliu. Tai nėra taip jau baisu kaip iš pažiūros atrodo. D-vas mums yra pažadėjęs, kad jei rinksimės tiesą, mes gyvensime. Įsivaizduokite, turite kišenėje vekselį, kuriame parašyta, kad Jis pasirengęs jums sumokėti didžiulę sumą. Jums tereikia nueiti į banką ir išsigryninti šį vekselį. Tas bankas – tai gyvenimas po mirties. Jei rinksitės D-vą, jūs būsite apsaugotas, kad saugiai pasiektumėte banko prieigas. O pačiame banke jūsų laukia malonus priėmimas ir karališkas atlygis už patirtus vargus.

 

PS Valdžianusikaltėliai dabar tokie aršūs dėl to, kad svirduliuoja ant bedugnės krašto. Mėgina svertis jums už skvernų, kad kaip nors išsilaikytų. Jei visuomenė atsisakys juos toleruoti - jie žuvę!