Pastarosios Bažnyčios naujienos

2012 liepos 12d.

 

Šiek tiek apleidome Bažnyčios naujienas. Per pastarąjį mėnesį nieko pernelyg įspūdingo lyg ir neįvyko, turiu tik tris istorijas.

 

Alfa.lt rašo: Butrimonių klebono kaimynystėje gyvenanti moteris praneša, kad jų klebonas J.Bakštys renka aukas bažnyčios remontui, tačiau juos naudoja ne pagal paskirtį – iš šių pinigų augina savo nesantuokinę dukrą, keliauja po pasaulį už parapijiečių pinigus ir neretai surengia skaitlingus pasilėbavimus. Tačiau klebonas J.Bakštys sako, kad moteris kažką ne taip supratusi. Kaži kaip ne taip mažame miestelyje galima suprasti tokius dalykus?

 

Taip pat alfa.lt rašo, kad Labanore klebonas Jurgis Kazlauskas galimai savinasi sudegusios bažnyčios atstatymui skirtas lėšas. Ten po lėšų skyrimo klebonėlis įsitaisė sau gerą automobilį, dingo pusė atstatymui paaukotos medienos, o vienos statybų įmonės direktorė tvirtina, kad klebonėlis už bažnyčios atstatymo užsakymą iš jos prašė atkato. STT praneša, kad ikiteisminis tyrimas dėl lėšų pasisavinimo nepradėtas, o klebonas pats kreipėsi į STT prašydamas patikrinti su bažnyčios atstatymu susijusius dokumentus. STT šios medžiagos dėl nenurodomų priežasčių nesiėmė tikrinti, bet perdavė seimo audito komitetui. Taigi dabar Labanoro bažnyčios pinigų iššvaistymo adresą tiria seimas. Štai taip.

 

Trečia naujiena apie Motiną bažnyčią – iš „The Economist“.  Čia rašoma, kad po popiežiaus liokajaus skandalo, kai buvo suimtas informaciją apie korupciją nutenkinęs Paolo Gabriele, netrukus buvo suimtas ir Vatikano banko vadovas Gotti Tedeschi. Pastarasis baiminasi dėl savo gyvybės. Dėl ko jį suėmė ne iki galo aišku, tik žinoma, kad jis pastojo kelią Vatikano valstybės sekretoriui kardinolui Tarcisio Bertone. Šis norėjo prisiimti sau daugiau galių kontroliuoti Vatikano banką, o Gotti Tedeschi (kurį, beje, Bertone ir paskyrė į šias pareigas) priešinosi ir siekė, kad banko priežiūrą ir toliau atliktų Finansinės priežiūros įstaiga. Ko ten dar buvo, tikėsimės, parodys laikas.

 

Toliau straipsnis nagrinėja antrojo Vatikano valstybės žmogaus kardinolo Bertonės biografiją ir darbus. Tarp kitų kardinolo Bertonės darbų yra tai, kad jis atleido iš pareigų prelatą, kuris Vatikanui sutaupė 40 milijonų eurų nutraukdamas korupcinius tiekimo sandorius. Nutekinta nepatvirtinta informacija tvirtina, kad po to kardinolas Bertonė įteikė popiežiui atsistatydinimo raštą, tačiau Benediktas XVI atsisakė jį priimti. Priešingai, liepos 4 d. popiežius išleido viešą atsišaukimą, kuriame smerkia „nepagrįstą kritiką“ ir giria jį už „diskretišką paramą“, „šviesius patarimus“, kurie „pastaruoju metu buvo ypač naudingi“. The Economist tokį pontifiko elgesį aiškina, kad galbūt Jo šventenybė nenori pripažinti, kad suklydo skirdamas šį asmenį į valstybės sekretorius, nes tuo pačiu turėtų ir pripažinti, kad Vatikanas per visą jo kadenciją buvo tvarkomas netinkamai.

 

Tai tiek naujienų iš Bažnyčios-nusikaltėlės, niekaip nesulaukiančios savo tribunolo. Tuo tarpu mes ir toliau liekame dvasinėje nusikalstamo darinio įtakoje su visomis iš to išeinančiomis pasekmėmis.