Pabaigos pradžia

2012 rugsėjo 20 d.

 

Pasaulio disidentystės istorija rodo, kad kai valdžia ima suiminėti disidentus, tai jau jų pabaigos pradžia. Apžvalgininkai kalba, kad Rusijoje valdžia nebeturi idėjų kaip suvaldyti problemas ir išlaikyti žmonių pasitikėjimą. Natūralu, kad V.Putinas vis labiau kliaujasi  represijomis – o kas jam belieka? Vos jam sugrįžus į prezidento kėdę buvo drastiškai padidintos baudos už „neteisėtų“ mitingų organizavimą. Dabar bauda siekia iki 9200 dol. Plačiai nuskambėjo „Pussy Riot“ teismas, kai už įžūlią kritiką pankės gavo du metus nelaisvės, sufabrikuota byla A.Navalnui.

 

V.Putinas taip pat imasi priemonių apriboti iš užsienio paramą gaunančių organizacijų veiklą. Šios organizacijos turi užsiregistruoti kaip užsienio agentai, o tai nepadariusios bus baudžiamos iki 32 000 dol. bauda, vadovams grės iki 4 metų nelaisvės. Į šį sąrašą patenka tokios organizacijos kaip „Memorial“ (rūpinasi sovietinių represijų aukų atminimu), Transparency International ar Maskvos Helsinkio grupė. Vakar buvo paskelbta, kad JAV humanitarinės paramos agentūra US Aid iki spalio privalo nutraukti savo veiklą Rusijoje (dėl paramos opozicijai).

 

Žinoma, represijos stiprėja ir Lietuvoje. Tačiau ar tai iš tiesų reiškia, kad vagių režimas vis tvirčiau jaučiasi?

 

Istoriškai režimai represijų būdavo priversti imtis dėl to, kad neberasdavo jokių kitų priemonių išlaikyti valdžią. Pavyzdžiui, iš pradžių naciai Lietuvoje buvo labai malonūs lietuviams, tačiau kai šie atsisakė kolaboruoti su režimu, naciams teko imtis atviros prievartos.

 

1980 m. Lenkijoje darbininkai smogė komunizmui į jautriausią vietą – ėmė protestuoti, kad tarybų valdžia nepakankamai rūpinasi darbininkų gerove. Ką daryti su prasidėjusiais darbininkų streikais, kurie reikalauja pagerinti ekonomines sąlygas? Kurį laiką Lenkijos komunistinis režimas „Solidarumą“ toleravo, tačiau vėliau gavo nurodymą iš Maskvos su jais pabaigti. Kai V.Jeruzelskio įsakymu pareigūnas atėjo suimti L.Walesos, šis jam atsakė: „Jūs atėjote manęs suimti? Tai jūsų pralaimėjimas“. „Tai buvo paskutinė vinis į komunizmo karstą“. Šį pasakojimą galite pažiūrėti čia.

 

Priminsiu, kad prieš pat savo žlugimą režimas represijomis užsiiminėjo ir Lietuvoje. Čekoslovakijoje dar 1988 m. pradžioje jie suėmė Č.Havelą, kuris jau tų pačių metų pabaigoje šis iš kalėjimo persikraustė į vyriausybės vadovo kėdę. Plačiau apie disidentinę V.Havelo istoriją skaitykite čia.

 

Tad valdžios represijos  - anaiptol ne pasaulio pabaiga. Viską galiausiai vis tiek lems žmonių nuomonė. Jei jie vagių režimo ant savo galvos nebus pasirengę kentėti, represijos prieš pasipriešinimo judėjimo lyderius tik paspartins režimo galą. Taip ir straipsnio apie Putino represijas autorius daro prielaidą, kad stiprėjančios represijos gali tik sutelkti opoziciją. Taip ir turėtų būti. Normalus žmogus netoleruoja to, kas netoleruotina. Kai taip pradės mąstyti dauguma, pokyčiai bus absoliučiai neišvengiami.

 

Jei pažiūrėsime šį epizodą apie šaltojo karo pabaigą, (žr. 9 min.) tai Gorbačiovas, grįžęs iš savaitę trukusios tremties Kryme kol vyko nenusisekęs valstybinis perversmas, pasakė: “Dabar mes matome, kaip nuo 1985 m. pasikeitė tarybiniai žmonės. Jie pasikeitė, ir tai tapo svarbiausia kliūtimi įvykdyti perversmą”.

 

Kol žmonės (tiksliau pasakius, jų nuomonė) nepasikeičia, arba jei pasikeičia tik dalis visuomenės, tol vyksta sunki kova. Tokiu atveju gali lietis kraujas, tačiau viską vis tiek lemia tai, kokia nusistovi žmonių nuomonė. Sovietų Sąjungos pabaigoje žmonės buvo tiek pasikeitę, kad kareiviai nebevykdė nurodymų išvaikyti protestuotojus.

 

Todėl mums reikia pakeisti nuomonę: vagių režimo ant savo galvos netoleruoti, nes tai žema, šlykštu ir apgailėtina. Normalus žmogus tiesiog negali su tuo taikstytis. Sveikas žmogus verčiau jau iškentės represijas nei leisis, kad jį nuolatos iščiulpinėtų vagys. Taip gyventi nevalia. Žmonės taip negyvena. Mes turime pasikeisti.