Sukurta tarptautinė peticija mergaitei gelbėti: https://www.change.org/petitions/lithuanian-justice-and-national-security-office-stop-using-force-and-violence-against-an-8-year-old-child-deimante-kedyte

 

Aš jau išsiunčiau keliais adresais į užsienį. Platinkime, kad apie mūsų tikrovę sužinotų kuo daugiau neabejingų žmonių pasaulyje.

 

Nacizmas ir komunizmas linkę vienas kitą keisti?

2012 kovo 27 d.

 

Netikėtai atėjo viena mintis, kurios anksčiau niekur nebuvau girdėjęs. Tačiau kaip keista, kad tas dalykas praslydo pro mūsų akis.

 

Pažvelkite į buvusių komunistinių šalių žemėlapį. Paprastai atrasime, kad jei jos negrįžo į komunizmą, tai šiuo metu yra gana nacionalistiškos. Ryškiausias pavyzdys – Putino Rusija, kurią jų didingas vadas vis kelia nuo kelių (jau ir kabučių nerašau). Nacionalizmas gana įsitvirtinęs ir ex-komunistinių Lietuvos ir Lenkijos valstybių darbotvarkėje. Ukraina pasidalinusi tarp prorusiškų rytiečių ir nacionalistiškų vakariečių. Baltarusijoje taip pat stiprios tendencijos priešintis Rusijos ekspansionizmui, taigi nacionalistinis pradas.

 

Tačiau dar geriau matyti priešinga tendencija – kaip nacionalistinės šalys pavirto komunistinėmis. 20 amžiaus pradžioje Rytų Europoje nacionalizmas buvo daug stipresnis nei Vakaruose. Pavyzdžiui, Lenkijoje ar Čekoslavakijoje. Lietuvoje. Nacionalistams baigėsi tuo, kad jie visi in corpore pavirto komunistais. O dabar iš komunistų vėl tampa nacionalistais.

 

Ryškiausias pavyzdys yra Ukrainos nacionalistų istorija. Neseniai skaičiau M.Solonino naują knygą „Kare nieko gero“. Ten rašoma, kad iš pradžių Ukrainos nacionalistai svaičiojo apie gyvybinę erdvę, nacijos šuolį į kovą už būvį, diktatūrą savo rasės įtvirtinimo vardan ir t.t. Kol Vakarų Ukraina priklausė Lenkijai, nacionalistai užsiiminėjo teroristine veikla (deja, tai buvo ir atsakas į negailestingus lenkų nacionalistų veiksmus, nes šie kelis šimtmečius brutaliai mėgino ukrainiečius sulenkinti arba nustumti į paribį). Kai prasidėjo karas, šiuos nacionalistus puikiai išnaudojo vokiečiai. Per visą nacių okupacijos laikotarpį nacionalistai klusniai tarnavo vokiečiams – šaudė bolševikus, kartais terorizuodavo taikius gyventojus (kaip tai siejosi su pirminiais judėjimo tikslais – stiprinti ukrainiečių tautos gyvybingumą?). Po karo Ukraina tapo komunistine. Viskas jiems gavosi priešingai nei norėjo. Dabar nacionalistai ten (tiesa, tik Vakarų Ukrainoje) vėl kelia galvas.  

 

Tad gal komunizmas linkęs išvirsti į fašizmą ir atvirkščiai? Kol kas tai tik hipotezė, mielai sulaukčiau jūsų nuomonės šiuo klausimu. Tačiau jei ji teisinga, tai paleckiukai savo veikla veda visuomenę prie pankizmo, o Panka su Čekučiu šaukiasi komunizmo.  

 

Šią hipotezę sustiprina dvi įžvalgos: 1. Neišmanėlis dėsningai gaus rezultatą, priešingą pageidaujamam. 2. Seniai pastebėta, kad sado virsta į mazo ir atvirkščiai. Todėl veikiausiai ir nacizmas – komunizmas yra savotiškas vienas slibinas su dviem galvom.