Naujienlaiškio skaitytoja Vaiva T. atsakė į komentarą į žinutę apie tai, kaip katalikai suklastojo 10 D-vo įsakymų ir atsiuntė klausimą, kodėl nekalbu apie šabą. Vaiva mano, kad reikėtų paminėti ir daugiau klastočių, o būtent tai, kad visos svarbiausios krikščionių šventės yra pagoniškos kilmės. Ji priklauso Adventistų bažnyčiai, kuri ypatinga tuo, kad jie negarbina Marijos ir šventųjų, nešvenčia Kūčių, Velykų su kiaušiniais, švenčia Šabą. Štai ką ji rašo:

 

O apie Šeštadienį, Šventą Sabatą nenorit nieko parašyti? Pvz., kad katalikai įvedė sekmadienį prisiderindami prie pagonių, kurie švęsdavo sekmadienį, saulės dieną? Man labai keista kaip žmogus propaguojantis Judaizmą nieko nekalba apie Šeštadienį, kertinę Judaizmo ašį.
Krikščionys taip pat ir Velykas prigretino prie kiaušinių arba Kalėdas priskyrė Jėzaus gimimui...

 

Žinoma, 10 D-vo įsakymų anaiptol ne vienintelė krikščionių klastotė. Kalėdos ir Kūčios – astrologinės pagonių šventės, žyminčios tašką, nuo kurio tamsa ir šaltis pradeda užleisti pozicijas šviesai ir šilumai. Vėliau krikščionys tai dienai priskyrė Kristaus gimimą, tačiau tai niekuo nepagrįstas mitas. Kaip žinome, apie Kristaus gimimo datą NT nekalba.

 

Pagal Bibliją, įskaitant ir NT, šventoji diena yra šabas. Kristus to nei panaikino, nei ketino panaikinti. Iš tiesų šeštadienis yra paskutinė savaitės diena. Tačiau kadangi pas mus savaitės dienos taip pavadintos, mums sunku suvokti, kad šeštadienis iš tiesų yra septintoji savaitės diena. O kodėl šabą krikščionys nukėlė į kitą dieną – apie tai parašė pati Vaiva. Musulmonai, beje, šią dieną taip pat dėl kažkokių priežasčių perslinko į penktadienį.

 

Lygiai tas pat su Velykomis. Iš tiesų tai pagoniška pavasario, gamtos atbudimo, vaisingumo šventė. Krikščionys, siekdami didinti savo įtaką pagonių tarpe ir nenorėdami kovoti su jų šventėmis, jas paprasčiausiai korumpavo įvesdami savo Kristų. Lygiai taip pat ir Žolinė – tai pagoniška derliaus nuėmimo šventė, egzistavusi dar gerokai iki Marijos ėmimo dangun.

 

Sekmadienis – saulės diena. Sun-day. Straipsnyje „Totalitarinės krikščionybės šaknys“ esu minėjęs, kad antikos laikais vyravo saulės kultas, kuriuo fabula ir šiandien remiasi totalitarinės ideologijos.

 

Kam įdomu daugiau sužinoti apie krikščioniškas švenčių klastotes, kviečiu išklausyti rabio L. Kelemano įrašą: The Real Story of X-mas.

 

 

Mankurtas - tobulas vergas

2012 rugsėjo 18 d.

 

Mankurtas – visiškai gebėjimo priešintis netekęs asmuo. Mankurtas pasipriešinti, už save pakovoti tiek bijo, kad net pati mintis jam neateina į galvą. Tai visų pavergėjų idealas – prigąsdinti tiek, kad vargšiukas nė pagalvoti apie tai nedrįstų. Toliau labai rekomenduoju paskaityti kokiais metodais mankurtas – tobulas vergas - buvo padaromas. Ir, žinoma, linkiu Jums sveiko gebėjimo priešintis. Paradoksalu, tačiau priešintis nepalyginamai saugiau, ką jau kalbėti apie žmogišką orumą.

http://nofascists.blogas.lt/legenda-apie-mankurtus-237.html

 

 

Musulmonų nekaltybė

 

Jau tikriausiai girdėjote apie filmą, kuris išprovokavo musulmonų įniršį keliolikoje šalių. Libijoje net buvo nužudytas JAV ambasadorius, nusiaubta Vokietijos ambasada. Manau, norėsite tą filmą pamatyti: „Innocence of  Muslims“ (14 min).

http://www.youtube.com/watch?v=vNZW4KCPURQ&feature=related