Lietuviai kelia ranką nacių pavyzdžiu

2012 rugpjūčio 6d.

 

Sirgalius Petras per krepšinio rungtynes kelia ranką nacių pavyzdžiu ir yra areštuojamas. Britų teisėsauga jam paskiria baudą už nacizmo propagavimą. Lietuvoje dauguma pasipiktinusi (teisėsauga). Ką atskleidžia šis epizodas?

 

Pirma, britų teisėja, kuri mūsų Petrą nuteisė 2500 svarų bauda, turėjo daugiau medžiagos, nei mes. Pavyzdžiui, kad ir ši nuotrauka. Joje matyti, kaip Petras atsisuka į juodaodžius apsaugininkus ir jiems pasiunčia nacišką pasveikinimą. Tikėtina, kad teisėja turėjo ir daugiau medžiagos, tik ji neprivalo verstis per galvą įtikinėdama Lietuvos visuomenę, kad nėra angažuota lietuvybės atžvilgiu.

 

Mūsų šalyje neonaciai nesusilaiko nepražygiavę ir neparodę savo „patriotizmo“ kiekvieną kovo 11d. Kerziniai batai, skustos galvos, kumštis priešams. Facebook svetinėje „Sarmata“ dedamos didelės pastangos reabilituoti svastiką. Ten uoliai propaguojama, kad svastika yra senas yra lietuviškas ženklas ir kad mūsų kultūra ne jo – niekaip. Jau anksčiau nemažai rašiau apie iškilmingą J.Ambrazevičiaus – Brazaičio perlaidojimą. Čia antisemitinės vyriausybės vadovą, kurio valdymo laikotarpiu buvo išžudyti kone visi kaimuose ir miesteliuose gyvenę žydai, pagerbė net pats Kauno arkivyskupas.

 

Lyg to būtų dar maža, mes turime netgi vieną sisteminę partiją, kuri savo simboliką sukūrė nacių pavyzdžiu.

 

Jei į fašizmo simpatikų gretas įsirašo arkivyskupas ir sisteminės partijos vadovas, tai jau rodo, kad nacizmas šiuolaikinėje Lietuvoje nėra nedidelės ir nereikšmingos grupelės reikalas, o platus reiškinys. Kaip tai mus veikia? Ar toks reiškinys dar tik brandina savo vaisius, ar jau pasireiškia mūsų visuomeniname gyvenime? Deja, tačiau lietuvių palankumas fašizmui smarkiai veikia mūsų nūdieną jau šiandien.

 

Kad tai suprastume, išsigryninkime svarbiausius nacizmo bacilos bruožus. Nacizmas tiki į vadą–saulę ir tai, kad visi per daug negalvodami privalo jam paklusti. Tada visi susitelkia į tvirtą kumštį, reikalai ima spręstis greitai ir efektyviai. Tad pasidavimas stipriam vadui – dorybė, auka tautos labui.

 

Pirmas epizodas: Gegužės 17 diena. Garliavoje surikiuoti smogikai vykdo antikonstitucinius veiksmus. Žmonės šaukia „Gėda!“ -  Nes policininkams taip įsakyta! Kalbėjausi apie tai su policininkų profsąjungos lyderiu. Šis teisina, kad policininkai turėjo tai padaryti, antraip jie lėktų iš darbo. O kaip jų šeimos, iš ko grąžins paskolas? – buvau protinamas. Taip išeina, kad policininkai gali užsiiminėti įstatymams prieštaraujantiems veiksmams, nes? O jei taip, tai kodėl neleidžiame vogti tam, kuris neturi iš ko grąžinti paskolos?

 

Antras epizodas: Elektrėnuose opozicijos kandidatas sutarė su vietine reklamos agentūra, kad ši iškabins jo reklamą. Sumokėjo, plakatas sušvito miesto gatvėse. Tada reklamos agentūros vadovui skambina Elektrėnų meras ir perspėja, kad jei plakatas nebus pašalintas, jiems ateityje bus sunkiau suderinti naujų plakatų iškabinimą. Verslininkas ilgai nelaukia, mero konkurento plakatą kaipmat nukabina.

 

Kas vienija abu šiuos epizodus? Abiem atvejais yra stiprus vadas ir paklūstantis pavaldinys. Vadas įsako, pavaldinys nesvarstydamas paklūsta (kaip apibūdino V.Havelas, „Aš labai bijau, todėl besąlygiškai su jumis sutinku“. Abiem atvejais tiek vadas, tiek pavaldinys neturi sąžinės. O kai nėra sąžinės, viską sprendžia jėgos svertai. Taip pat šie epizodai atskleidžia, kokia stipri lietuviui trauka paklusti stipresniam. Turime netgi tokį posakį: „Dėl šventos ramybės...“

 

Iš esmės nacizmo patrauklumas yra galimybė pabėgti nuo savo sąžinės ir pasinerti į prievartos gaivalą. Asmuo patiki, kad pametęs savo asmeninę atsakomybę ir sąžinę, ją perleidęs stipriam vadui, sugebės susikurti sau patrauklią ateitį. Todėl neonacių demonstracijose matome ne pernelyg intelekto paženklinus, neapykantos iškreipus žaliūkų veidus, sukąstus dantis ir atkištą kumštį „tautos priešams“.

 

Belieka tik paminėti, koks būtų priešnuodis nacizmo bacilai. Tam reikia ugdytis savo sąžinės raumenis. Kiekvieną kartą, kai padarote tai, ką jums liepia jūsų sąžinė, ją sustiprinate. Jūsų Kūrėjas danguje pradeda ateiti jums į pagalbą. Todėl sekantį kartą įveikti sąžinės iššūkį jau lengviau. Kuo dažniau renkatės sąžinę, tuo labiau skaidrėja jūsų protas, tuo labiau jus saugo dangaus Apvaizda, tuo didesnę įgyjate galią įveikti blogį.