Laikas steigti paramos grupę pedofilijos aukoms

2012 rugsėjo 27 d.

 

Svetainėje antipsichiatrija.lt paskelbiau du naujus straipsnius. Pirmasis – sovietmečio disidentai P.Cizikas ir kreipėsi į seimą su atviru skundu dėl psichiatrinių susidorojimų.

 

Antrasis straipsnis – apie tai, kad Teisingumo ministerija surengė tarptautinę konferenciją, kurioje jos dalyviai ir netgi pats teisingumo ministras pripažino, jog Lietuvos įstatymai palieka erdvės piktnaudžiavimams, ir kad būtina spragas taisyti. Tas, žinoma, mane nuteikia išties optimistiškai, nes jei jau apie tai kalbama TM surengtoje konferencijoje, ir dar tarptautinėje, tai ženklas, kad valdininkai iš tiesų pasirengę situaciją taisyti. Be to, ši padėtis valdžiai tapo visai nenaudinga – jie per tai gauna daug rimtos kritikos, o naujų susidorojimų jau nebepavyksta įgyvendinti dėl padidėjusio visuomenės nepakantumo šiam reiškiniui.

 

Tas suteikia vilties, kad problemą būsime pažaboję tokiu gana nedaug pastangų pareikalavusiu būdu. Patuksenu į medį : )

 

Taip pat galėjome pasimokyti, kaip tokias problemas tvarkyti. Pirmiausia turime sukurti aktyvistų grupę, kuri imasi skleisti žinojimą apie tą problemą. Ši grupė atidaro svetainę, kur kaupia visą su kuruojama problema susijusią medžiagą (žr. antipsichiatrija.lt). Pateiktų rekomendacijas, kaip elgtis nukentėjusiems (pavyzdžiui, antipsichiatrijos svetainėje pateiktos išsamios rekomendacijos kaip atsiginti nuo psichiatrinių persekiotojų). Viešintų ta tema pasirodančius straipsnius, spaustų valdžią imtis veiksmų.

 

Puikus tokios grupės pavyzdys – NTAKK. Grupė vienija apie šimtą aktyvistų, ekspertų, tačiau turi labai plačią visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų paramą. Tikriausiai nereikia ir priminti, kiek bangų gali sukelti ši atsidavusi kompanija. Neretai jos pasiūlymai tampa įstatymais. Kai netampa, oponentai patiria didelių politinių nuostolių.

 

Tad mums reikėtų galvoti apie naujas tokias visuomenines grupes. Viena tokių – paramos grupė pedofilijos aukoms. Ši grupė teiktų žinias apie problemos pobūdį ir mastą, teiktų rekomendacijas aukoms, galbūt pasiūlytų reabilitacijos paslaugas, vienytų pedofilijos aukų artimuosius, kad šie galėtų geriau padėti nuskriaustiesiems. Viešintų rekomendacijas kaip apsaugoti vaikus nuo pedofilų, kur jie daugiausia sukiojasi, rinkų informaciją apie tvirkinimų mastą Bažnyčioje, ragintų aukas kreiptis į policiją, t.t. Tikriausiai nereikia ir sakyti, kad panašios grupės egzistuoja Vakaruose.

 

Kai padaromas toks darbas, visuomenė daugiau sužino apie problemą ir dėl to  neišvengiamai tampa žymiai jautresnė bei aktyvesnė tuo klausimu.

 

Jei kas norėtumėte prie tokios grupės steigimo prisidėti ar norėtumėte įsteigti grupę kitai socialinei problemai kuruoti (pavyzdžiui: kaip susišnekėti su valdininku ar politiku ar pan.), prašom susisiekite su manim.