Kodėl amerikiečiai įstatymus vadina jų autorių vardais? Dėl tos pačios priežasties, dėl kurios automobiliai vadinasi jų kūrėjų vardais. Carinėje Rusijoje pastačius pastatą būdavo prikabinama lentelė: architektas tas ir anas, darbų vykdytojas tas ir šitas. Tada visa šlovė ar, priešingai, visa gėda tenka darbo autoriui.Būtų nuostabu, jei mūsų įstatymai taip pat vadintųsi jų teikėjų vardais. Turėtų būti bent vienas žmogus, kuris prisiimtų moralinę atsakomybę už to įstatymo paleidimą.

 

Kodėl katalikai suklastojo D-vo įsakymus?

2012 rugsėjo 12d.

 

Prieš pora metų, kai pradėjau kritikuoti Bažnyčią (buvau kone pirmasis, darantis tai sistemingai) jos autoritetas atrodė nepajudinamas. Mane už krikščionybės kritiką tuo laiku laikė drąsiu bepročiu, retas kuris norėjo mane viešai palaikyti. Šiandien Bažnyčios kritika užsiima visi kas netingi, kritikuoti tą melagių gūžtą tapo mados reikalu. Tik man mažiau pavyko, tiksliau pasakius, pavyksta su idėja, kad krikščionybę turime pakeisti ne bedievyste, o litvakišku judaizmu).  

 

2009 metais diskutuodamas su kunigu Robertu Grigu (tą diskusiją skelbiau ir viešai) pranašavau, kad netruks ateiti laikas, kai patys tikintieji lips ant bažnyčių stogų numušinėti kryžių. Tada jis tik pasijuokė ir atsakė, kad ir iki manęs buvo daug tokių, kurie mėgino sunaikinti Bažnyčią. Tačiau štai „Delfyje“ pasirodė straipsnis, kuris taip ir vadinasi – „Nupjaukime kryžių ir mes“.

 

Vaizduoti nukryžiuotąjį yra ne tik grubus Kristaus pažeminimas. Tai griežtai draudžia antrasis D-vo įsakymas: „Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. 5 Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus“ (Išėjimo 20: 4-5).

 

Taigi visi tie nukryžiuotieji ir rūpintojėliai yra grubiausias D-vo valios pažeidimas. Šis pažeidimas tiek grubus, kad Katalikų bažnyčia net ėmėsi suklastoti D-vo įsakymus: antrąjį įstatymą išmetė, o dešimtąjį, kad įstatymų skaičius nesumažėtų, padalino į dvi dalis. Jūs galite tuo nesunkiai įsitikinti.

 

Kurių galų Bažnyčiai reikėjo klastoti D-vo įsakymus? Manau, kad atsakymas slypi katalikų teologijoje, kuri Kristaus vietininku žemėje ir pasaulio valdovu skelbia Jo šventenybę popiežių. Katalikai visuomet stengėsi įtikinti savo pasekėjus klausyti ne Kristaus, o popiežiaus (apie tai iškalbingai pasakoja filmas „Žibintas tamsoje“). O jei popiežius svarbesnis už Kristų, tai daromas paprastas viešųjų ryšių triukas: Kristus vaizduojamas nuskuręs ir nusigalavęs, o popiežius – auksinio sosto spindesyje. Taip popiežius suponuojamas kaip prisikėlęs, savo didybę atgavęs Kristus.

 

Dar pridursiu, kad rusų provoslavai Maskvos patriarchą taip pat skelbia Kristaus vietininku žemėje. Iš čia tiek vergovės pas katalikus ir juo labiau provoslavus. Beje, pažvelkite, kaip provoslavų šventikas mėgina bučiuoti Putinui ranką. Vėliau jis komentavo, kad darė tai iš begalinės meilės šalies vadovui.  

 

O čia amerikiečių reportažas, kuriame visai rimtai svarstoma, ar nederėtų suimti popiežiaus kai jis atvyks į Didžiąją Britaniją. Jei kas manote, kad tam nėra teisinio pagrindo, susiraskite internete filmą „Sex Crimes and the Vatican“.

 

Galiausiai, mano „mėgstamiausias“ personažas Lietuvos katalikų bažnyčioje – Kauno arkivyskupas S.Tamkevičius, de facto Bažnyčios galva – trečią kartą kritikuoja tuos, kurie protestuoja prieš neteisėtumą teisėsaugoje. Šį kartą jis skleidžia akivaizdžią dezinformaciją, kad „Drąsos kelias“ yra partija, sukurta tik vienai bylai spręsti.

 

Ir pabaigai dar kartą grįžime prie Roberto Grigo, „Caritas“ gen. direktoriaus. Kaip žinote, jis yra pagarsėjęs tuo, kad drąsiai stojo protestuojančių pusėn Garliavos įvykiuose. Priešingai nei oficialioji LKB, kuri S.Tamkevičiaus asmenyje ragina vertinti tą gėrį, kurį mums suteikia tegu ir ne visuomet visiškai teisinga teisėsauga.

 

Tačiau LKB tikrai nėra demokratinė organizacija. Kunigai privalo griežtai paklusti vyresnybei. Kai rinkau NVO parašus dėl alkoholio reklamos atšaukimo, vienas pirmųjų sutiko pasirašyti Lauksargių klebonas. Tačiau vėliau, kai sužinojo, kad tie parašai keliaus pas prezidentę, paprašė jo parašą atšaukti – nesuderinta su Bažnyčios vadovybe.

 

Tuo tarpu kunigas R.Grigas nuolatos remia NTAKK ir dalyvauja jos veikloje. O jo vadas S.Tamkevičius 2011 gruodžio 12d. po vizito pas prezidentę pareiškė, kad gal ir ne visuomet protinga alkoholizmo problemas spręsti tik ribojimais (po šio pareiškimo prezidentūra netrukus paskelbė, kad prezidentė neva jau buvo prieš kelias dienas pasirašiusi tą nelemtąjį įstatymą). Po pusmečio R.Grigas ir vėl šmėžuoja protestuotojų gretose, o šį kartą jo pasisakymai jau diametraliai skiriasi nuo S.Tamkevičiaus.

 

Tad kas čia vyksta? Iš kur toks nebaudžiamas kunigo laisvumas? Tiksliau paklausus, kas gi tai, jei ne infiltruotas Bažnyčios agentas?

 

Turiu gausybę naujos medžiagos, tad prie Bažnyčios ir krikščionybės temos netrukus grįšime.