Kodėl A.Guogą remia krikščionys?

2012 birželio 11d.

 

Vienas krikščionis (kaip save vadina, katalikas – fundamentalistas) atsiuntė man žinutę su nuoroda, kuria nori parodyti, kad stačiatikių cerkvė yra satanistinė. Jis pateikia, kad rusų provoslavų cerkvė apdovanoja karius už sadistinį kaukaziečių žudymą:  

http://www.shamilonline.org/ru/2010-07-02-17-37-12/2010-07-02-17-37-12/10771----------l-r.html

Manau, kad atsakymas gali šiek tiek dominti ir jus.

 

 

Kai pradėjau, kaip čia skambiai pavadinus, kryžiaus žygį prieš krikščionybę, maniau, kad krikščionys mane papjaus, o po to dar ir nukryžiuos. Tačiau atsitiko kaip tik priešingai. Šiandien didžiausias susidomėjimas mano idėjomis ateina būtent iš krikščionių. Dar daugiau, krikščionys manęs klausia patarimų politiniais klausimais, siūlo eiti į valdžią, t.t.

Ilgą laiką man tai buvo mįslė. Kol galų gale šiandien, gavęs iš Jūsų šią nuorodą, supratau: eiliniai Bažnyčios nariai yra ne tiek užglušinti fanatikai, kiek nusikalstamos ideologijos aukos. Iš vienos pusės jiems labai sunku pripažinti, kad jų dievas yra dvasinis nusikaltėlis, iš kitos – tam tikra prasme jaučia, kad sėdi didelėje velniavoje ir nori iš ten ištrūkti.

Todėl krikščionys man nuolatos atsiunčia liudijimų apie krikščionybės nusikaltimus. Protestantai džiūgauja galėdami man pateikti ką nors apie katalikus, o štai Tamsta - apie provoslavus. Vilniaus rabinas Chaimas Buršteinas, kalbėdamas apie Mesijo laikus, sako, kad tuo metu krikščionys lips ant savo bažnyčių stogų ir numušinės kryžius. Sprendžiant iš to, šis laikas visai priartėjo.