Kaip Lietuvoje buvo pamirštas įsakymas „Nežudyk!“

2012 rugsėjo 24 d.

 

Kai Lietuvoje prasidėjo holokaustas, visi kaip susitarę pamiršo D-vo įsakymą „Nežudyk!“.

Lietuvos vyriausybė paskelbė, kad reikia vengti „viešų žudymų“. Žydai siuntė savo tarnaites į bažnyčias, gal kunigai pasakys, kad žudyti nedera. Veltui. Nei vienoje bažnyčioje to nebuvo pasakyta. O mums yra pučiamas mitas apie tai, kad Bažnyčia žydus gelbėjo. Deja, Bažnyčia ne žydus gelbėjo, o bendradarbiavo su naciais.

http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/interviu/istorikas-ilja-lempertas-nera-diskusijos-ar-lietuviai-galejo-buti-ne-tik-aukos-599-257379

Taip pat atkreipkite dėmesį į komentarus po šio straipsnio – kaip šiuolaikiniai lietuviai vertina šiuos faktus. Gal tada suprasime, kodėl žmoniškas gyvenimas šioje šalyje mums dar kurį laiką „negresia“.

 

Tuo tarpu Australijoje Katalikų bažnyčia pripažino 620 naujus pedofilijos atvejus šios šalies Viktorijos provincijoje. Tačiau aukų paramos grupės tvirtina, kad šis skaičius yra nepalyginamai didesnis. BBC minėjo, kad, šių paramos grupių aktyvistų teigimu, tikėtinas aukų skaičius iš tiesų viršija dešimt tūkstančių. Aukos raginamos nedvejodamos kreiptis į policiją.

http://www.presstv.ir/detail/2012/09/22/262975/australian-church-hit-by-sex-scandal/

 

Štai man ir kyla natūralus klausimas: kas mums naudingiau – žydai duonos kepėjai, batsiuviai, krautuvininkai, ar pedofilija užsiiminėjanti dvasinė institucija?

 

Už jaunuolio tvirkinimą Vatikano baustas dvasininkas – Panevėžiui švento kunigo minėjime: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/uz-jaunuolio-tvirkinima-vatikano-baustas-dvasininkas-paneveziui-svento-kunigo-minejime.d?id=57371813

  

Vienas iš krikščionių mitų – kad Kristus nešė išganymą, skirtingai nei bjaurybės fariziejai, visoms pasaulio tautoms. Tačiau tuomet susiduriame su problema: Mt 10: 5-6 Jėzus savo apaštalams įsako: „Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus, bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis“. Taigi Kristus skleidė evangeliją tik žydų tarpe ir draudė savo apaštalams ją skleisti kitoms tautoms.

 

O pas Matą 5: 17-19 Jėzus nedviprasmiškai sako, kad visiems jo pasekėjams privalu laikytis  visų iki vienos žydiškų micvų: „Neįsivaizduokite mane atėjusį Įstatymą ir pranašus niekinti. Aš neatėjau jų panaikinti, bet įgyvendinti. O iš tiesų sakau jums – dangus ir žemė nepraeis ir neišnyks nei mažiausia raidelė, nei taškelis Įstatymo tol, kol nebus visa tai įvykdyta. Kuris niekina vieną mažiausių įstatymų, taip mokydamas žmones, tas bus mažiausiuoju vadinamas dangaus karalystėje. Bet tas, kuris visa tai pildys ir tai skelbs, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje“.

 

Tad Kristus pats sako, jog tie, kurie patys nevykdys žydiškų micvų ir kitus ragins tai daryti gali tikėtis nebent kuklios vietos danguje (tas atitinka judėjišką doktriną).

 

Apie tai galite pažiūrėti trumpą video, kuriame kalba rusų teologas Trechlebovas (rus.):

http://magistrai.lt/ikelimas/files/1750488_OChriste-001.avi

 

 

Pabaigoje išgirstame, kad tai, kas dabar vadinama krikščionybe, iš tiesų grubiai prasilenkia su Kristaus mokymu. Vadinamas apaštalas Paulius (nors jo apaštalavimas patvirtinamas tik tuo, kad jis sakėsi matęs Kristaus vizijas, liudininkų nebuvo) įkūrė savo bažnyčią. Tai, kad tai nėra iš piršto laužti samprotavimai, patvirtina ir straipsnis iš The Economist: http://www.economist.com/node/21562887

 

Patys žydai apie apaštalą Paulių kalba kaip apie Trojos arklį. Paulius, anot judėjų, buvo labai išsilavinęs ir drausmingas fariziejus (jis apie save kaip fariziejų kalba ir po krikšto. Teisme už erezijų skleidimą jis kalba taip: „Vyrai, mielieji broliai, aš esu farizietis ir sūnus fariziečio“ Apd. 23:6). Žydai tarpusavyje kalba, kad apaštalas Paulius tyčia apsimetė krikščionimi, kad nuvestų jų doktriną tiek toli į šoną, jog jokiam žydui nebeliktų abejonių, kad tas mokymas nieko bendra su Tora neturi“.  

 

Dar kartą grįžkime prie Trechlebovo. Jis moko, kaip diskutuoti su krikščionimis - iškart pradėti nuo jų nusikaltimų vardinimo. Jis sako galintis penkiolika punktų įrodyti, kad Rusų provoslavų cerkvė užsiima rusų tautos genocidu.

http://magistrai.lt/ikelimas/files/3783323_KakRazgovarivatsChristianami.avi

Na, o aš jau seniai kalbu, kad ir mūsų Bažnyčiai reikėtų skambaus tribunolo, nes nusikaltimų skaičius yra per didelis, kad būtų įmanoma nuslėpti nusikalstamą jos pobūdį.

 

O rytoj imsimės didelės katalikų šventuolės Motinos Teresės. Ar pastebėjote, kad pastaruoju laiku jos garbinimo gerokai apmažėjo? Tiksliau pasakius – praktiškai ir visai nebeliko? Rytoj sužinosite kodėl.