Buvęs kunigas: RKB virs muziejumi

 

Buvęs kunigas Rolandas Kaušas tvirtina, kad Romos katalikų bažnyčia virs muziejumi.

 

Ryšardas Maceikianecas taikliai pastebi: dabartiniai žurnalistai, vietoj to, kad viešintų valdžiažmogių prasižengimus, kaip nuolankūs šunys jiems tarnauja už maisto davinį: http://pogon.lt/straipsniai-lietuviu-kalba/764-apmastymai-.html

 

Įstojau į „Lietuvos sąrašą“

 

N.Oželytė pareiškė, kad „Chunta sunaikino Lietuvos sąrašą“. Su šia jos išvada visiškai sutinku. Esu atlikęs namų darbus ir neradau patvirtinimų, kad D.Kuolys būtų slaptas valdžiažmogių įrankis. Priešingai, faktai veda prie to, kad yra kaip tik priešingai. Tik pagalvokite, kaip D.Kuolys kalbėjo per televiziją po mergaitės grobimo. Kas į opoziciją pritraukė tiek intelektualų, įžymių visuomenės veikėjų? (Manote, valdžiai to labai norėjosi?). Kas suorganizavo tūkstantinius, jau seniai pagal skaitlingumą neregėtus protesto mitingus? Kas rengia vos ne kasdienes akcijas prie prezidentūros? Kodėl visi staiga taip sutartinai pradėjo jį dergti?

 

Manau, kad DK daro didelę klaidą nesijungdami prie D.Kuolio. Taip pat manau, kad didžiausia šalies viltis būtų telktis būtent aplink šį lyderį. Jis intelektualus, sąžiningas, kuklus (kuklumą apibrėžiu kaip gebėjimą dėl savo tikslų aukoti savo egoistinius interesus, labai reta savybė), tačiau ir turi patirties valstybės valdymo srityje. Jį sunkiau pateikti kaip beprotį patvorinį, išmano kas yra kas valdžios koridoriuose, tad yra geresnėje padėtyje juos iškopti.

 

Tai, kad dabar visi kas netingi šį judėjimą dergia, man nėra lemiamas rodiklis. Todėl įstojau į „Lietuvos sąrašą“. Nors nemanau kad tikėtina, tačiau jei pasirodytų, kad dauguma buvo teisi - iškart išstosiu. Tuo tarpu noriu pareikšti savo nuomonę, kuriai susidaryti atlikau kruopščius namų darbus - dabartiniu metu didžiausia Lietuvos viltis yra būtent šis lyderis. Manau, kad „Drąsos kelias“ netenka svarios dalies savo potencialo nusigręždamas nuo sąjungos su D.Kuoliu. Labai norėčiau, kad jie persigalvotų.