Jeigu valstybė teisia neteisingai, padorūs žmonės privalo sėdėti kalėjime.

Henry David Thoreau

 

Dienos aktualijos

2012 gegužės 30 d.

 

NTAKK naujiena: Apie tai, kad seimo etikos sargu A.Salamakinu susidomėjo prokuratūra, šiandien rašo Alfa.lt.

 

************************************

Svetainėje Antipsichiatrija.lt buvo paminėtas vienas iš psichiatrinio susidorojimo atvejų – Daiva Dzvonkuvienė. Gegužės 9 dieną Kauno teismas panaikino jos neveiksnumą. Bloga naujiena ta, kad į laisvę jos išleisti vis tiek niekas neketina. Norite tikite, norite ne - tokia jau padėtis tuose budelių namuose. Dar paminėsiu, kad ji ten metų metus laikoma be teismo sprendimo, nors CK 2.26 straipsnis draudžia asmenį prievarta laikyti psichiatrinėje įstaigoje be teismo leidimo ilgiau kaip 2 dienas. Tačiau, kaip man pasakojo už D.Dzvokuvienės teises kovojanti buvusi psichiatrė Dalia Marija Gerulaitienė,  psichiatriniuose pensionatuose praktiškai nėra tokių, kurie ten būtų laikomi teisėtai, t.y. su teismo nutarimu.

 

Taip pat sužinojau svarbią detalę – D.Dvonkuvienės įtėvis (galimai) buvo žmogžudys ir žydšaudys. Toroje skelbiama, kad tėvų nuodėmės persiduoda vaikams: „...nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.“ (Išėjimo 20:5-6).

 

PS Štai, beje, jums ir atsakymas, kodėl žydams amžinai geriau sekasi.

Nes jie laikosi D-vo įsakymų!!

 

************************************

Apie pedofilijos skandalą papasakojo Vokietijos radijas: http://www.balsas.lt/naujiena/600871/lietuviai-piketavo-niunberge-video

 

************************************

Prezidentūrai pareikalavus atleistas „Lietuvos žinių“ vyr. redaktorius V.Vasiliauskas.

Trauksime į naujus mitingus, nes mums trauktis nebėra kur.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/837/53/d,detalus/

 

************************************

Aikštės žinios Nr. 3 skelbia, kad Garliavoje menininkų renginyje dalyvavusiam rašytojui R.Keturakiui buvo pasiūlyta daugiau nebevykti į Garliavą. Po renginio prie jo priėjo paslaptingas apie 30 metų vyras tamsiais akiniais ir pasakė, kad dėl to jo anūkai gali nukentėti.

Sulaukusiems tokių grasinimų būtina iškart apie tai kuo plačiau paskelbti. Tuomet agresoriui tampa labai keblu įvykdyti savo grasinimus, nes nusikaltimas tampa išaiškintas dar neįvykdytas.

 

************************************

Per radiją girdėjau pranešimą, kad Lietuva yra mokesčius rojus turtui, tačiau labiausiai darbą apmokestinanti valstybė. Tai ko stebėtis, kad nėra darbuotojų, nes tai yra elementarus ekonomikos dėsnis - ką labiau apmokestini, to lieka mažiau. Darbuotojai išvažiuoja, o turtuoliai lieka, džiaugiasi savo šuniška laime. Tokio dalyko nebūtų, jei pakeistume vertybes ir laikytume žmogų svarbiau už turtą. Tai bolševikams buvo būdinga paskelbti žmogų niekuo, o jo sukurtas materialias gėrybes - viskuo. Tokia nuostata puikiausiai pateisina bet kokią vergovę.

Kaip visada, pradėti reikia nuo savęs. Siūlau pradėti save keisti teikiant finansinę paramą visuomeniniams judėjimams.

 

************************************

Galiausiai, Bažnyčia pedofilijos skandale stojo teisėsaugininkų pusėn:

http://www.balsas.lt/naujiena/600250/s-tamkevicius-nepasiduokime-neapykantai-ir-nenuvertinkime-savo-valstybes

Tai nėra nauja, nes per visą Katalikų bažnyčios istoriją ji aklai remdavo bet kokį monarchą, jei tik šis nesikėsino į jos galias. Pavyzdžiui, popiežius Grigalius XVI griežtai pasmerkė 1831 m. sukilimo dalyvius Lenkijoje: „Jie yra, kaip jis rašė enciklikoje, „tam tikri intrigantai ir melų skleidėjai, kurie, dangstydamiesi religija, šiais nelaimingais laikais kelia galvas prieš monarchų galias“ (P.Johnson, A History of Christiantity, 1976, 387 psl.)

 

Apaštalas Paulius (Rom 13) uždraudžia krikščionims protestuoti prieš valdžią: 13:1: „Kiekvienas tebūnie paklusnus vyriausybei, kurios valdžioje jis yra. Nes nėra kitos vyriausybės, kaip tik nuo Dievo. Kur vyriausybė yra, ta yra nuo Dievo įsakyta“. 13:4: „Nes vyriausybė yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei pikta darysi, turėsi jos bijotis, nes ji ne be reikalo kardą nešiojasi, kadangi yra Dievo tarnaitė, baudžianti už kiekvieną negerą darbą“.