Ar žydai yra išrinktoji tauta?

2012 spalio 9d.

 

Skaitytojas rašo: Kodėl turėtume pripažinti žydus IŠRINKTĄJA tauta???
Kas juos tokiais "išrinko"?

Nemaža jų dalis motyvuodami savo "išrinktinumu" siekia valdžios, pvz. „išrinktasis" popas, kaip ir visi kiti "išrinktieji".

Niekaip nesuprantu kodėl Jūs šlovinate tą "išrinktinumą"?

Kad iš judaizmo reiktu mokytis visiškai sutinku, bet vadindami žydus išrinktaisiais juos sudievinate, o tai jau nieko gero nežada...

 

Aurimas: Jūs teisus. Reikia sekti judėjų dvasiniu mokymu, o ne aklai garbinti žydų tautą.

 

Tačiau įdėmiau įsižiūrėjus užuominų apie žydų išskirtinumą aptikti galime. Pasaulio istorijoje beveik nėra atvejų, kad iš savo žemių išvaryta ir po įvairius kraštus išskirstyta tauta išliktų. Žydai buvo išskirstyti du kartus, o antrasis jų išmėtymas tęsėsi 2000 metų. Pakartojimo knygoje 28 :62- 64 yra parašyta, kad žydai, jei neklausys savo Viešpaties, bus išskirstyti po visus kraštus, jų liks nedaug (argi tai nėra garantuotas pasmerkimas išnykti pagal visus istorijos ir sociologinius dėsnius?). Toliau (Pk. 29:22)pranašaujama, kad jų žemė taps dykyne, ką patvirtina iki masinio žydų sugrįžimo aplankę keliautojai. Pavyzdžiui, Markas Twainas 19 amžiuje rašė, kad tai Dievo pamirštas kampelis.

 

Taip pat Biblijoje pranašaujama (Pk 30: 2-3), kad žydai į savo kraštą vieną dieną sugrįš ir (Pk 30:2) kad žydai prakus, o jų žemė atsigaus (Pk. 30:9).

 

Visur niekinami, visur vejami (pranašauta daug kur, pvz. Pk 28:33). Tačiau visada stebina pasaulį savo ypatingais gabumais (žr. http://www.simpletoremember.com/jewish/blog/mark-twain-and-the-jews/) . Kaip taip natūraliai gali būti? Tačiau taip išpranašauta. Gali mėginti aiškinti, kad praturtėjo jie neteisėtais būdais (Biblijoje rašoma, kad žydai bus turtingesni už kitus jei laikysis D-vo priesakų), tačiau žydiško genijaus fenomeno paneigti neįmanoma. Todėl jokie antisemitai niekuomet nemėgina ginčyti, kad žydai protingesni už kitus.

 

Žydai matė daugybės tautų kilimą ir nykimą, liko ištikimi savo mokymui, ir stebuklingai išlieka neišnykę, kaip pranašaujama Biblijoje (Pk. 30: 20).

 

Taigi žydų išrinktumą patvirtina tai, kad:

 

1.Pagal tautoms galiojančius dėsnius jie seniai turėjo išnykti.

2. Jų stebuklinga tremties ir sugrįžimo istorija, taip pat ir jų vargai tremtyje, yra išpranašauti Biblijoje.

3. Ypatingas tautų dėmesys jiems – arba didžiulis susižavėjimas, arba beribė neapykanta. Jokia kita tauta tokių stiprių emocijų per tiek ilgą laiką iššaukti nesugeba.

Tautoms ir asmenims, kurie žydus niekina, geruoju nesibaigia. Zecharijas 2:8 sako „Nes kas jus užgaus, tas užgaus Jo akies obuolį“. 

4. Galiausiai, patys pamėginkite žydišką dvasingumą. Pažiūrėkite, patirkite kaip jis jums atrodys. Tada susidarysite savo argumentuotą nuomonę: ar žydai yra D-vo valios skelbėjai šioje žemėje ar tai tik gudrus triukas valdyti protus.

 

Tai tokie mano argumentai. Jei jie Jums atrodo neįtikinantys, mielai išklausyčiau Jūsiškius.

 

Kaip jau minėjau, visa kita esame jau išbandę, tad kam kartoti? A. Einšteinas yra pasakęs, kad negali išspręsti savo bėdų vadovaujantis tuo pačiu mąstymu, kuris tave į tą bėdą ir įstūmė. Todėl bet kokiems teigiamiems pokyčiams kapstantis iš krizės būtina išankstinė prielaida - pakeisti savo galvoseną. Šiuo metu lietuviai kovoja su laiku – ar greičiau pakeisime savo nuomonę, ar visgi greičiau išnyksime.