Ar galima uždrausti Kovo 11- osios neonacių eitynes?

2012 kovo 07 d.

 

Kovo 11-ąją Lietuvos vėl laukia sena gėda. Miesto centre žygiuos neonacių kolona ir ragins grąžinti Lietuvą lietuviams.

 

Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą detalių. Jei vasario 22 d. žiūrėjote žinias apie mitingą prie prezidentūros, tikriausiai pastebėjote vėliavas, panašias į nacių. Tokios vėliavos suplevėsuoja kiekviena kartą, kai visuomenė mėgina susitelkti prieš valdžios piktnaudžiavimus. Todėl, kaip ironiškai pastebi vienas iš mitingo organizatorių D.Kuolys,

Skandinaviškas TV3 kanalas, nukreipęs kameras į nacių vėliavas, meistriškai atskleidė profašistinį akcijos pobūdį“.

 

Vaikinai su tokiomis vėliavomis dalyvauja kiekviename valdžiai nemielame mitinge. Jie visuomet stengiasi prieiti kuo arčiau tribūnos, kad televizijos kameros užfiksuotų ir juos. Jokie raginimai jiems pasitraukti, bent jau nuleisti vėliavas, jų neveikia.

 

Todėl D.Kuolys daro išvadą, kad tos vėliavos ten sunešamos Saugumo (VSD) nurodymu.

 

Esu daug diskutavęs su tais neonaciais. Jų puolimo objektas – JAV, Izraelis, tarptautinė žydija ir Europos Sąjunga. Jų siekiamybė – Putino Rusija, kuri sėkmingai su šiomis baisybėmis tvarkosi. Jie nekvaršina sau galvos dėl vietinės valdžios blogybių, nes yra tvirtai įsitikinę, kad mūsų valdžios atstovus visiškai valdo tarptautinis sąmokslas (anksčiau suminėtosios tamsiosios jėgos).

 

Lietuvių tauta begaliniame pavojuje. Iš jo galima išsivaduoti tik pasitraukus iš ES. Pagrindinė blogybė, kuria mus užkrečia europiečiai – gėjai. Pakantumas gėjų vertybėms yra blogiausia, kas tik mums gali nutikti. Neonaciai baksnoja į „Zeitgeist“ (mano įsitikinimu, rusiškos FSB sukurtas filmas) ir tvirtina, kad visos ekonominės Lietuvos bėdos – iš to, kad mūsų bankinę sistemą valdo Niujorko bankininkai. Šie priverčia jus imti paskolas, kurių negalite išmokėti. Taip užvaldo jus galutinai.

 

Neonacių kryptis ne tik antivakarietiška – ji sutampa ir su Lietuvos saugumo (VSD) kryptimi. Į mitingą brovėsi senas saugumo kadras M.Laurinkus, į mitingą brovėsi ir neonaciai. Lietuvos saugumas bendradarbiauja su Rusija (Kusaitės byla, Beleckio išdavimas, t.t.), Rusija miela ir mūsų neonaciams.

 

Neonaciai Lietuvos saugumui ir Rusijai tokie mieli dėl to, kad jų pagalba bet kokios neįtinkančios jėgos gali būti paverstos fašistinėmis. Tada jos tampa VSD rūpesčiu ir tarptautiniu Rusijos susirūpinimu.

 

Manęs teiravosi viena naujienlaiškio skaitytoja, susirūpinusi, kad amerikiečiai renka parašus Lietuvos ambasadoriui Vašingtone ragindami uždrausti šias eitynes, ar nebūtų galima kaip nors tai ir padaryti. Juk vėl suvažiuos užsienio žurnalistai, būsime linksniuojami kaip fašistinė valstybė, t.t. Tvirtai atsakau, kad tokių galimybių kol kas tikrai nėra, nes prieš tai turėtų būti sutramdytas Lietuvos saugumas ir pajungtas dirbti Lietuvos valstybei.